Hållbarhet & ESGNyhet

Mistra finansierar forskning om hållbar finans med 50 miljoner kronor

Publicerad
Uppdaterad

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, kommer att finansiera forskningsprogrammet Biopath med 50 miljoner kronor.

Realtid.se

Mistra har beviljat forskningsprogrammet ”Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity”, Biopath, med Lunds universitet som programvärd, finansiering om 50 miljoner kronor under en period av fyra år, med start september 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Biopath kommer att kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande. De institutionella och politiska konsekvenserna av dessa tillvägagångssätt kommer även de att analyseras.

– Biopath-konsortiet består av ett noga sammansatt team av forskningsspecialister inom sustainable finance och biologisk mångfald samt inflytelserika partners från industrin, det finansiella systemet och offentliga myndigheter. Vi kommer att arbeta sida vid sida för att utveckla, förnya och testa de mest livskraftiga och effektiva lösningarna som krävs för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. I denna process utnyttjar vi potentialen i digital innovation och AI-expertis, säger Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan och huvudsökande samt programchef för Biopath, i en skriftlig kommentar.

Annons

I programmet ingår 35 partner, däribland forskare från flera fakulteter vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, internationella forskningsinstitut samt svenska och internationella partners från industrin, det finansiella systemet och offentliga myndigheter.

Annons