Pension

Minus 6,4 procent för AMF:s kapitalförvaltning

AMF:s totalavkastning sjönk 6,4 procent under första kvartalet. Bolaget säger sig vara stabilt och kommer att fortsätta stötta bolag genom coronakrisen.

Uppdaterad 2020-05-05
Publicerad 2020-05-05

Premieinkomsten inom traditionell försäkring sjönk för pensionsjtten AMF under första kvartalet till 12,5 miljoner kronor, jämfört med 13,0 miljoner kronor motsvarande kvartal 2019.

AMF förklarar den försämrade avkastningen med coronakrisen. 

– Ingen förvaltare står opåverkad i ett sådant läge, men den välskötta traditionella pensionsförvaltningen visar ändå sin relativa styrka när stormen viner, och riskspridning och långsiktighet dämpar de kraftigaste vindbyarna. Därför har den som har sitt sparande i en traditionell försäkring ett relativt försprång i det här tuffa läget jämfört med många andra sparformer, säger AMF:s vd Johan Sidenmark i en kommentar.

Han anser att AMF har en fortsatt stark finansiell ställning, en väldiversifierad portfölj och en långsiktig prägel på investeringarna. 

– Det känns bra att vi tack vare vår starka ekonomiska ställning, och den handlingsfrihet i kapitalförvaltningen som det ger, har möjlighet att arbeta med våra viktiga svenska innehavsbolag och bistå dem i arbetet med att ta sig igenom den här tuffa perioden till exempel genom att tillföra nytt eget kapital. Det är ett viktigt sätt för oss att ta ansvar, och lägga grunden för en god hållbar avkastning åt våra sparare över tid.

Inom AMF Fonder minskade det förvaltade kapitalet till 130 miljarder kronor. För ett år sedan var det 133 miljarder kronor.

Totalt förvaltar koncernen AMF nu 622 miljarder kronor mot 632 miljarder föregående år. Här ingår moderbolaget AMF, AMF Fastigheter och AMF Fonder

I början av april meddelade AMF att bolaget kommer att investera upp till 5 miljarder kronor i bolag som är i behov av nytt eget kapital för att ta sig igenom krisen.

— Som stor ägare har vi såväl ett ansvar som ett intresse av att säkerställa att långsiktigt livskraftiga bolag finns kvar och är konkurrenskraftiga även när pandemin är över. För våra pensionssparare är det värdefullt att vi ser till att de värden som finns i dessa bolag finns kvar och växer även om ett, två och tjugo år. I linje med det har vi i slutet av april förbundit oss att stå för en betydande del av en nyemission på 1,75 miljarder kronor som Scandic Hotels aviserat. Vi står redo att göra fler liknande investeringar i närtid, säger Tomas Flodén.
 

Platsannonser