Finans

Minus 64 Mkr för Hoist Finance

Kredithanteringsbolaget Hoist Finance gör ett resultat på minus 64 miljoner kronor för det andra kvartalet. Motsvarande period förra låg resultat på plus 230 miljoner kronor.

Publicerad 2020-07-23

– Som förväntat påverkades resultatet för det andra kvartalet av covid-19, däremot ser vi en tydlig positiv trend i inkasseringsnivån sedan april. Vår digitala inkassering nådde en ny rekordnivå på 19 procent. Med inkasseringsnivåer som gradvis återhämtar sig, en stark balansräkning och god likviditet förväntar vi oss i nuläget att förvärvsaktiviteten normaliseras under det fjärde kvartalet, säger Klaus-Anders Nysteen, Hoist Finance vd i en skriftlig kommentar.

April - juni 2020 i korthet:

  • Summa rörelseintäkter uppgick till 513 miljoner kronor (797).
  • Resultat före skatt uppgick till minus 64 miljoner kronor (230).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till minus 1,05 kronor (1,83).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till minus 9 procent (16).
  • Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 22 572 miljoner kronor (24 303).
  • Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 15,64 procent (14,01) och kärnprimärkapitalrelation till 10,05 procent (9,94).

Totala nedskrivningsförluster kopplade till covid-19 uppgick till 238 miljoner kronor.

 

Platsannonser