Riksbankschefen Stefan Ingves.
Finans

Minskningen av Riksbankens valutareserv skjuts upp

Riksbankskommittén får uppdraget av Regeringen att utreda Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning, vilket betyder att den drastiska minskningen av valutareserven som regeringen planerat till årsskiftet skjuts upp.

Uppdaterad 2017-09-08
Publicerad 2017-09-08

Regeringen överlämnar arbetet med att stärka Riksbankens finansiella oberoende till den parlamentariska riksbankskommittén. Detta framgår av ett pressmeddelande från Finansdepartementet i dag. Detta betyder att den tidigare aviserade minskningen av Riksbankens valutareserv som regeringen planerat till årsskiftet skjuts upp.

”Efter att remissvaren har analyserats står det klart att det är önskvärt att förslaget om att stärka Riksbankens finansiella oberoende samordnas med Riksbankskommitténs uppdrag att föreslå en ny riksbankslag och förtydliga Riksbankens uppgifter”, står det i pressmeddelandet.

En del av synpunkterna som framförts till Regeringskansliet handlar om att "det krävs en tydligare analys av storleken på Riksbankens eget kapital". Finansdepartementet skriver vidare att "flera av de faktorer som berör Riksbankens behov av ett eget kapital kan komma att påverkas av de förslag som Riksbankskommittén ska lämna".

- Det finns stora fördelar med att låta Riksbankskommittén ge förslag på hur Riksbankens finansiella oberoende ska stärkas, säger finansmarknadsminister Per Bolund. Det kommer också ge bra förutsättningar för en bred förankring i riksdagen.

Regeringen kommer under hösten fatta beslut om tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén om att ta fram lagförslag kring Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning, framgår det av pressmeddelandet.

Platsannonser