Annons

Annons

Peter_Dahlgren_Nordnet.jpg

Nordnets vd Peter Dahlgren oroas inte av det lägre rörelseresultatet för banken.

Minskat resultat i Nordnet

Nischbanken Nordnets rörelseresultat minskade med 33 procent under 2017, visar bokslutsrapporten. “Det väsentligt lägre resultatet under fjärde kvartalet är enligt planen för byggandet av det nya Nordnet”, konstaterar vd:n Peter Dahlgren.

Rörelseintäkterna ökade med 4 procent till 1 244 miljoner kronor under 2017, vilket kan jämföras med 1 196 miljoner kronor under 2016.

Fjärde kvartalets intäkter uppgick till drygt 333 miljoner kronor, och är ett av bankens bästa intäktskvartal någonsin. Förklaringen står främst att finna i den starka kundtillväxten och en hög aktivitet bland spararna, vilket har lett till högre provisionsintäkter. Såväl handelsaktiviteten som fondsparandet har ökat, och under kvartalet gjorde kunderna 6,9 miljoner börsaffärer, vilket är det högsta antalet i Nordnets historia, framgår det av rapporten.

Rörelsens kostnader före kreditförluster ökade med 20 procent jämfört med 2016 och uppgick till 961 miljoner kronor.

Annons

Annons

Förklaringen är främst ökade koncerngemensamma kostnader. Här ingår kostnader relaterade till en omstrukturering av verksamheten med ett ökat fokus på automatisering, IT-utveckling och digital närvaro i olika kanaler. Utökad personalstyrka inom försäljning, högre marknadsföringskostnader samt kostnader förknippade med regelverksanpassningar är andra bidragande faktorer, enligt bokslutskommunikén.
 
Rörelseresultatet minskade med 33 procent till 247 miljoner kronor, jämfört med 368 miljoner kronor året dessförinnan.

Årets resultat efter skatt minskade med 28 procent och uppgick till 213 miljoner kronor, jämfört med 297 miljoner kronor 2016.

“Resultatet före skatt för fjärde kvartalet landar på drygt 54 miljoner kronor, vilket är väsentligt lägre än motsvarande period förra året, men enligt planen för byggandet av det nya Nordnet”, skriver Peter Dahlgren i sin vd-kommentar till rapporten.

Antalet nya kunder under året som gått ökade med 18 procent till 669 300 stycken, jämfört med 566 800 vid utgången av 2016. Det betyder att banken fick 102 500 nya kunder under året som gått.

Nettosparandet uppgår till 17,3 miljarder kronor, upp från 14,3 miljarder kronor. Vid utgången av 2017 uppgick det totala sparkapitalet i banken till 272 miljarder kronor på de fyra marknader (Sverige, Norge, Danmark och Finland) Nordnet är verksam på, vilken kan jämföras med 235 miljarder vid utgången av 2016.

Kärnprimärkapitalrelation uppgick till 17,4 procent vid utgången av 2017, jämfört med 16,7 procent ett år tidigare.

Bland övrigt som kan noteras finns det faktum att Nordnet under slutet av året belönades med utmärkelsen ”Årets Bank” av tidningen Privata Affärer. Banken har också investerat i privatekonomiappen Tink, och äger nu 5 procent av bolaget samt innehar en licens till Tinks teknologi.

“Nordnet genomgår ett skifte i affärsmodell, där verksamheten i framtiden innehåller en större grad av rådgivning och vägledning. Men vi kommer aldrig att lämna ambitionen att vara nummer ett för de personer som har ett stort intresse för sparande och en vilja att fatta självständiga investeringsbeslut. Vår nyligen lanserade produkt Robosave manifesterar den ansatsen, och vi kommer under 2018 fortsätta att introducera produkter som ger de nordiska privatspararna tillgång till högkvalitativ digital finansiell rådgivning och förvaltning av världsklass. Vi optimerar vår organisation i syfte att leverera på detta löfte, och har under kvartalet byggt upp enheten Capital Markets där vi samlat våra kompetenser inom kapitalförvaltning, finansiella instrument och trading”, skriver Peter Dahlgren i sin kommentar.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons