Berit Behring, vd för Danske Bank
Bank

Minskat resultat för Danske Bank

Danske Banks resultat för första halvåret var nästan 30 procent lägre än fjolårets. Kostnader för “utveckling och satsningar inom det regulatoriska område” anges vara orsaken. Det framgår av bankens delårsrapport. 

Publicerad 2019-07-18

Danske Banks rörelseresultat i Sverige före skatt landade på 2 451 miljoner kronor, vilket är 29 procent lägre än rörelseresultatet för samma period 2018. Som förklaring anges att resultatet påverkades negativt av periodens kostnader som ökade med 15 procent, främst drivet av åtgärder för utveckling och satsningar inom det regulatoriska området. De totala intäkterna minskade med 5 procent jämfört med samma period 2018.

Det framgår av Danske Banks delårsrapport som avser perioden januari till juni 2019. 

Danske Bank i Sverige fortsätter att växa på den svenska marknaden med ett inflöde av nya kunder inom framförallt företagsmarknaden. Faktorer som låga räntor, svagare krona i kombination med en gynnsam global konjunktur har underlättat särskilt för exportföretagen. Under perioden stärkte Danske Bank sin position hos framförallt medelstora- och stora företag då flera företag valde banken som sin husbank. Tillväxttakten inom privatmarknaden har avtagit något. 

– Jag kan konstatera att det har varit en utmanande period där kostnader för åtgärder inom Anti Money Landuering-området i koncernen har påverkat resultatet negativt. Underliggande verksamhet, främst på företagssidan har gjort goda resultat och jag är övertygad om att vi är på rätt väg. Vår tillväxtstrategi ligger fast och vi ska fortsätta leverera värde till våra kunder i form av högkvalitativa tjänster och produkter. Som alltid har vi fokus på lönsam tillväxt med balanserade risker och vi tittar aktivt på nya samarbeten och partnerskap som kan gynna våra kunder, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige, i rapporten.

Banken noterar även att marknaden för gröna obligationer har slagit nya rekord. Under perioden har Danske Bank bland annat agerat rådgivare och arrangör i flera transaktioner på marknaden, bland annat när SBAB i juni emitterade en så kallad grön senior non-preferred obligation om totalt 3 miljarder kronor samt när Kommuninvest utökade en tidigare utgiven grön obligation med 3,5 miljarder kronor. Med detta har Danske Bank stärkt och flyttat fram sin position på marknaden ytterligare.

Vidare satsar banken på att utveckla sina digitala lösningar. Under perioden lanserade banken till exempel sin nya sparrobot, June i Sverige. Banken konstaterar att nästan hälften av alla rådgivningsmöten som genomfördes under perioden med bankens privatkunder utgjordes av e-möten.

 

Platsannonser