Juridik

Minskat antal affärer oroar advokater

Var tredje advokat har märkt tecken på en kommande lågkonjunktur, enligt en undersökning som Legally yours har gjort. 

Publicerad 2019-10-30

Under hösten har Legally yours genomfört undersökningen Advokaternas advokat som besvarats av drygt 900 advokater och biträdande jurister.

Bland annat fick deltagarna svara på om de märkt några tecken på lågkonjunktur.

Knappt var tredje, 29 procent, svarade ja på frågan. 71 procent svarade nej. Den vanligaste observationen var att mängden affärer har blivit mindre.

Andra svar i enkäten var följande:

• Allt fler företag gör förberedande analyser av hur de skulle kunna minska den svenska verksamheten eller till och med stänga ned den fullständigt.

• Tveksamhet inför framtiden hos klienter.

• Fler konkurser.

• Mer försiktighet i investeringar och projekt.

• Inte lika expansivt som tidigare.

• Inte än, men jag förstår att den är på ingång.

Mer ”lagom” arbetsbörda än förra året, när det jämt var jättemycket att göra.

• Räntan har inte inte upp, BNP-tillväxten avtar.

• Färre affärer på gång.

• Marginellt, något ytterligare tvistemål om misslyckad affär. Annars inte.

• Alternativa finanseringsmetoder.

• Nedgång på efterfrågan.

• Färre och mindre transaktioner. mid-market är död.

• Upplever det som att byråerna försöker ”bli av med” bitisar för att man nu har ett överskott efter goda år.

Av de som besvarat undersökningen är 57 procent affärsjurister, 28 procent arbetar med brottmål och 15 procent med övrig humanjuridik.

Platsannonser