Konjunktur

Minskande hushållskonsumtion tyngde BNP-utvecklingen i april

Sveriges BNP minskade med 1,4 procent i april, enligt SCB:s BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

Publicerad 2021-06-08

Sveriges BNP minskade med 1,4 procent i april, säsongrensat och jämfört med föregående månad, enligt SCB:s BNP-indikator, som ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Efter en mycket stark mars vände BNP ner i april jämfört med föregående månad där bland annat en minskande hushållskonsumtion tyngde utvecklingen, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, i en presskommentar.

I april 2021 var aktiviteten i ekonomin 8,6 procent högre jämfört med april 2020, från mycket låga jämförelsenivåer då april 2020 var kraftigt påverkad av pandemin.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100). Källa: SCB
BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100). Källa: SCB

Platsannonser

Logga in