Finans Nyhet

Minskad vinst för Observer

Publicerad

Mediebevakningsföretaget Observer redovisar en vinst efter finansnetto på 88,8 miljoner kronor för januari-september. Under motsvarande period 2004 gjorde bolaget en vinst på 115,7 miljoner kronor.

Omsättningen steg med 8 procent till 1 287 miljoner kronor.

För att vända den negativa resultatutvecklingen ska bolaget minska kostnaderna i Norden med cirka 18 miljoner kronor från och med 2006. Sparåtgärderna medför omstruktureringskostnader under fjärde kvartalet om cirka 7 miljoner kronor.

Observer meddelar även att bolaget köper ett radio- och tv-bevakningsföretag i USA som omsätter cirka 12 miljoner dollar. Köpet ska delvis finansieras genom en nyemission om högst fyra miljoner aktier.

Annons

TT

Annons