Juridik

Mindre i arvode till HQ-advokat

Christer Sandberg fakturerar för betydligt mindre i arvode under 2016.

Uppdaterad 2016-08-22
Publicerad 2016-08-22

I dag presenterar HQ AB den första halvårsrapporten för 2016. Där framgår det, liksom de senaste åren, att HQ:s styrelse valt att förlänga avtalet med Christer Sandbergs advokatfirma rörande hans juridiska tjänster.

Advokat Sandberg har dock fakturerat ett betydligt lägre belopp än under samma period i fjol. Under andra kvartalet i år uppgick kostnaderna till Sandberg till 735.000 kronor, vilket är en minskning med cirka 40 procent jämfört med fjolårets 1.229.000 kronor. Under första halvåret uppgick summan till 1.457.000 kronor, vilket är cirka 43 procent mindre än fjolårets 2.557.000 kronor.

HQ AB:s verksamhet består numera endast i att bedriva utredning och process mot de tidigare HQ-topparna. Under våren har huvudförhandlingar mellan EBM och mot detsamma ägt rum i Stockholms tingsrätt. Ett mål där den tidigare HQ-ledningen frikändes från brottsmisstankar.

HQ AB, med styrelseordförande Christer Sandberg i spetsen, skriver i rapporten att frikännandena inte innebär att Mats Qviberg, KPMG och Öresund med flera "kan känna sig säkrare när de möter HQ i civilmålet i tingsrätten i höst".

"Det  är viktigt att komma ihåg att motpartens strategi att förhala har ett pris för dem. Det totala skadeståndskravet uppgår till 3,16 miljarder kronor. Varje dag som processen  fördröjs tickar ränta. Med räntan uppgår beloppet i dag till 4,350 miljarder kronor. Varje månad som processen fördröjs ökar skadeståndsbeloppet med cirka 20 miljoner kronor. Vi räknar självfallet med att vara framgångsrika i tingsrätten och att domstolen därmed också kommer att ersätta våra rättegångskostnader, pengar som i slutändan kommer alla HQs ägare till godo", står det i rapporten.

Under år 2016 har bolaget genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 52,4 miljoner kronor före emissionskostnader som uppgick till 2,5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -11,386 miljoner kronor, jämfört med -11,767 miljoner kronor samma period i fjol. Resultatet uppgick till -11,351 miljoner kronor, jämfört med -11,726 miljoner kronor. Rörelsens kostnader uppgick till 11,386 miljoner kronor, jämfört med 11,767 miljoner kronor samma period i fjol.

För andra halvåret 2016 uppgick rörelseresultatet till -20,440 miljoner kronor jämfört med -18,458 miljoner kronor och periodens resultat uppgick till -20,366 miljoner kronor jämfört med -18,417 miljoner kronor. Rörelsens kostnader under halvårsperioden uppgick till 20,440 miljoner kronor jämfört med 18,458 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 64,927 miljoner kronor och eget kapital till 60,801 miljoner kronor.

Huvudförhandlingen i civilmålen påbörjas i november och beräknas fortsätta till juni 2017.

Platsannonser