Nordeas vd Casper von Koskull vill ha förutsägbara regler och menar att Europeiska centralbanken erbjuder det inom ramen för EU:s bankunion. Foto: Pressbild & Pixabay
Bank

Mindre flyttbesparingar än väntat för Nordea

Nordea räknar med att spara mellan 0,9-1,2 miljarder euro efter flytten av huvudkontoret till Finland. Det är mindre än vad banken kommunicerade i mitten av december.

Uppdaterad 2018-02-16
Publicerad 2018-02-16

Det framgår av det flyttprospekt som Nordea publicerade på sin hemsida på fredag eftermiddag.

Storbanken räknar med att "nuvärdet av de totala besparingarna" i och med flytten till Finland uppgår till 0,9-1,2 miljarder euro. Men den 14 december flaggade Nordea för besparingar på mellan 1,1–1,3 miljarder euro, "baserat på aktuell finansiell information".

"Nuvärdet väntas variera till följd av förändringar i bankens balansräkning såväl som externa faktorer", framgår det av prospektet.

Skillnaden beror mer konkret främst på "mer förfinade kalkyler rörande bankens balansräkning efter avdrag." Det minskar "den förväntade positiva nuvärdeseffekten från resolutionsavgifter och ränteavdragsmöjligheter för kostnader för efterställda lån", heter det.

Besparingarna uppges också vara kopplade till insättningsgarantier och andra "övergående effekter" till följd av flytten till eurolandet Finland – som till skillnad från Sverige är med i EU:s bankunion.

Nordeas vd Casper von Koskull har tidigare sagt att han vill ha förutsägbara bankregler. Han anser att Europeiska centralbanken erbjuder det inom ramen för EU:s bankunion. 

– Det ger oss möjligheten att agera som en stor europeisk bank, sa han under presskonferens i Helsingfors i september. 

 

EU:s bankunion

EU:s bankunion är mycket en produkt av den förra finanskrisen för drygt tio år sedan.

Bankunionen syftar till att stärka övervakningen av banksektorn. Den ska också minska risken för att banker drabbas av ekonomiska problem. Bankunionen omfattar i dag euroländerna, men andra EU-länder kan ansluta sig om de vill.

Sverige har inte gått med i bankunionen, men flaggat för att det kan bli aktuellt i framtiden.

Europeiska centralbanken (ECB) har uppdraget att övervaka och kontrollera bankerna i euroländerna. ECB utövar direkt tillsyn över de största bankerna, medan nationella myndigheter sköter tillsynen över de mindre, dock i nära samarbete med ECB.

Källa: EU-upplysningen

Platsannonser