Finans Nyhet

Miljökonsult kursvinnare

Publicerad

Konsultbolaget Sweco fortsätter att skörda framgångar i Östeuropa och Ryssland. Nu har dotterbolaget Sweco Viak fått i uppdrag att se över St. Petersburgs hela utsläppssituation. Under påskveckan nådde aktien all time high på 145 kronor.

Projektet ska genomföras tillsammans med ett finskt bolag och totalt är kontraktet värt 7 miljoner kronor. Konsultuppdraget är bara början på ett stort miljöprojekt som ska förvandla St. Petersburg till en renare stad.

– Bland annat ska ett nytt reningsverk byggas, delvis finansierat med svenska biståndspengar. Hela projektet kommer att kosta ett par miljarder kronor och för Swecos del kommer det sannolikt att leda till ännu fler konsultuppdrag, säger Christer Andersson utlandschef för Sweco Viak.

Trots en allmänt tuff period för branschen tillhör Sweco en av förra årets börsraketer. Senaste kvartalet var det bästa någonsin för bolaget. Sedan den 1 januari 2004 har kursen gått från 74,50 till 143 kronor, en uppgång på 91 procent på femton månader.

Annons

– En av orsakerna är att vi lyckats växa med bibehållen lönsamhet. Integrationen av de nya bolagen, till exempel norska Sweco Grøner och finska Sweco Pic, har varit smidig och marknaden ser oss som ett stabilt bolag, säger Swecos utlandschef Mikael Kullman.

Sweco har en omfattande, och växande, internationell verksamhet. Under åren har företagets konsulter genomfört projekt i över 80 länder. För närvarande bedrivs projekt i 45 länder. En marknad som blivit allt viktigare för Sweco är de nya EU-medlemsstaterna och de länder som står på kö.

– Framför allt handlar det om Sweco Viaks export av miljöteknik. De nya medlemsländerna har stort behov av miljösatsningar, primärt vad gäller avloppsrening och avfallshantering. Och nu finns medel tillgängliga i form av stöd från bland annat EU:s strukturfonder, Sida och Världsbanken, säger Mikael Kullman.

Annons

Sweco räknar med att det totala årliga miljöstödet inräknat lokal finansiering uppgår till 4 miljarder euro per år. I de nya EU-länderna har behovet uppskattats till 90-110 miljarder euro för att länderna ska nå EU-standard. För att hela Östeuropa och Centralasien ska uppnå ”acceptabla nivåer” inom den kommunala miljösektorn krävs uppskattningsvis 250 miljarder euro.

– Den internationella verksamheten står i dag för cirka 25 procent av Sweco Viaks totala omsättning. Den andelen har fördubblats på bara några år och vi förväntar oss att den kommer att fortsätta öka. Framöver kommer vi att satsa på ökad lokal närvaro i de nya EU-medlemsländerna, kandidatländerna och Ryssland. Vi har märkt att det blir allt viktigare med lokal kompetens i och med att konkurrensen om projekten ökar. Dessutom är den lokala kompetensen betydligt billigare än den svenska, säger Mikael Kullman.

Sweco

• I koncernen ingår 10 bolag, däribland Sweco Viak.

• Omsättningen för koncernen var 3141,4 Mkr under 2004.

• Omsättningen för Sweco Viak var 505 Mkr under 2004.

• Sweco Viak, med 480 anställda, utför utredningar, analyser och projekteringar inom områden som vatten och avlopp, avfallshantering och förorenad mark.

Annons