Annons

Annons

johanforssell534.jpg

Johan Forssell, vd i Wallenbergarnas investmentbolag Investor.

Miljardutdelning till Investor från Mölnlycke

Under de första nio månaderna 2017 ökade Investors justerade substansvärde med 14 procent. Det visar investmentbolagets delårsrapport för det tredje kvartalet. Investmentbolaget mottog också en miljardutdelning från Mölnlycke.

Investors totalavkastning uppgick till 21 procent, medan SIXRX avkastningsindex steg med 12 procent, under de nio första månaderna 2017.

Det justerade substansvärdet, baserat på bedömda marknadsvärden för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 380.140 miljoner kronor (497 kronor per aktie) per den 30 september 2017, en ökning om 3.404 miljoner kronor, motsvarande 1 procent, under kvartalet.

Det rapporterade substansvärdet uppgick till 335.581 miljoner kronor (439 kronor per aktie) per den 30 september 2017, en ökning med 4.343 miljoner kronor (6 kronor per aktie), motsvarande 1 procent, under kvartalet.

Annons

Annons

Noterade kärninvesteringar genererade en totalavkastning om 2 procent.

Aktier i Ericsson förvärvades för totalt 1,2 miljarder kronor, vilket stärkte ägandet till 6,6 procent av kapitalet och 22,2 procent av rösterna i telekombolaget.

“Med nyligen genomförda ledningsförändringar, den strategiska inriktningen med ökat affärsfokus och de aviserade styrelsenomineringarna, bedömer vi att Ericsson tagit viktiga steg på vägen mot att realisera sin långsiktiga potential. Som långsiktig ägare kommer vi att fortsätta att aktivt stödja Ericsson på denna resa”, skriver Investors vd Johan Forssell, i en kommentar till rapporten.

Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 7 procent, varav 3 procent organiskt. Mölnlycke delade ut 450 miljoner euro till Patricia Industries.

“Omsättningstillväxten var svag i kvartalet och Mölnlycke ökar ytterligare fokus på att utveckla och lansera nya innovativa produkter och på att tillvarata möjligheter på tillväxtmarknaderna”, skriver Johan Forssell.

Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om 1 procent i konstant valuta. Den underliggande lönsamheten var lägre än föregående år, men förbättrades jämfört med det andra kvartalet.

Värdeförändringen på Investors investeringar i EQT uppgick till 3 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet från EQT uppgick till 340 miljoner kronor.

Tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive återlagd utdelning, uppgick till 14 procent respektive 15 procent, under perioden januari-september 2017 för Investor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons