FinansNyhet

Miljardregn över insurtech – slår alla tiders rekord andra kvartalet

InsuretechInsuretech
Foto: Sharon McCutcheon via Unsplash
Publicerad

Startups and scaleups inom insurtech har hittills i år redan rest lika mycket tillväxtkapital som under hela 2020.

År 2020 var ett förhållandevis tufft år för startups och scaleups inom föräskringsteknik-sektorn, insurtech, med bland annat stora osäkerheter på grund av covid-19-pandemin, hög volatilitet på marknaden, och i vissa fall för tidiga börsnoteringar inom Insurtech, säger Dr. Andrew Johnston Global Head of Willis Re InsurTech. 2021 visar sig däremot hittills vara ett bra år för kapitalanskaffning inom insurtech.

Under första halvåret tillfördes insurtech-sektorn globalt mer tillväxtkapital jämfört med hela 2020, enligt ny data från analysfirman CB Insights. Sammanlagt tog insurtech-sektorn in 7,4 miljarder dollar globalt under det första halvåret 2021, vilket kan jämföras med 7,1 miljarder dollar under hela 2020. Megarundor och bolag fokuserade på försäkringsdistribution stod för merparten av tillväxten.

Under andra kvartalet 2021 noterades även den största kvartal-till-kvartal-ökningen sedan det tredje kvartalet 2018. Totalt restes 4,8 miljarder dollar under andra kvartalet 2021, vilket motsvarar en ökning med 89 procent jämfört med det första kvartalet 2021 och med hela 210 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Annons

Insurtech CB InsightsCB Insights

Kapitalanskaffningen inom insurtech, liksom i hela techsektorn, drevs av så kallade megarundor, rundor om minst 100 miljoner dollar. Av totalt 162 rundor under det andra kvartalet var 15 megarundor, vilka tillsammans drog in 3,3 miljarder dollar, det vill säga 67 procent av det totala nya kapitalet under kvartalet. 

Bland scale-up-bolagen som reste en megagrunda under andra kvartalet 2021 återfinns det Tysklandsbaserade digitala försäkringsbolaget Wefox, med en runda om 650 miljoner dollar och Storbritanniens djurförsäkringsbolag Bought By Many, numera Many Pets, verksamt i Sverige, med 350 miljoner dollar. 

Annons

Sett till affärsmodeller så stod insurtechbolag med fokus på att effektivisera distributionen av försäkringar för 55 procent av alla rundor. Distributionsfokuserade bolag stod även för 10 av kvartalets 15 megarundor.

CB Insights noterar vidare att insurtech-trenden tar vid i allt fler länder, med transaktioner i exempelvis Botswana, Mali, Rumänien, Saudiarabien eller Turkiet.

Insurtech CB InsightsKälla: CB Insights

Annons
Annons