Fastigheter

Miljardinvestering i Söderstaden

Castellum, Wallenstam och fastighetsbolaget Åke Sundvall AB har vunnit Stockholm stads markanvisningstävling för Söderstaden – ett stort utvecklingsområde kring Globenområdet strax söder om Stockholms innerstad. Investeringen är värd 1,4 miljarder kronor.

Publicerad 2017-11-24

Castellum, Wallenstam och Åke Sundvall AB har korats till segrare i en marknadsavisningstävling som Stockholm stad utlyst. Kommunen gör tummen upp till deras förslag för att utveckla en helt ny stadsdel och mötesplats i Globenområdet med omnej strax söder om Södermalm i Stockholm.

Den nya stadsdelen ska heta Söderstaden och fastighetsbolagens förslag omfattar totalt cirka 100.000 kvadratmeter, varav Castellums del uppgår till 30.000 kvadrat.

Det rör sig om kommersiella fastigheter som kontor, hotell och restauranger.  Resterande 70.000 kvadrat är öronmärkta för bostäder och nya träningsrinkar för ishockey.

Investeringen som bland annat inkluderar, byggrättsköp och markexploatering uppgår till mellan 1,2–1,4 miljarder kronor, enligt Castellums beräkning.

”Castellum är ett av Sveriges största fastighetsbolag och varje dag går 250.000 människor till jobbet i våra lokaler. Vår del i förslaget skapar 30.000 kvadratmeter nya, moderna arbetsplatser i Stockholm. Det är ett viktigt tillskott i regionen och vi är stolta över att kunna bidra till utvecklingen av området, säger Castellums vd Henrik Saxborn, i en kommentar.
 
Genom markanvisningen får Castellum och de andra parterna ensamrätt att förhandla med SGA Fastigheter, Stockholm stads helägda dotterbolag, om hur marken ska exploateras och får därefter möjlighet att förvärva byggrätterna.

Det är ännu för tidigt att uttala sig i detalj om projektets tidplan, men de tre fastighetsbolagen bedömer att det tar 6-8 år med byggstart tidigast 2020. 

– Det behövs en blandning av bostäder och arbetsplatser för att göra en stadsdel levande. Vi på Castellum bidrar med att skapa attraktiva arbetsplatser genom vår kunskap om kommersiella lokaler och den lokala marknaden. Wallenstam AB och Åke Sundvall AB är erfarna bostadsutvecklare. Våra gemensamma kompetenser samverkar till att skapa en stadsdel i hjärtat av ett livfullt evenemangscentrum, säger Anders Nilsson, vd för Region Stockholm-Norr i Castellum.

Platsannonser