Mikael König

Mikael König hörd i HQ-målet

Nu har HQ Banks tidigare vd Mikael König hörts i HQ-målet. Rätten fick bland annat höra om de turbulenta tiderna på finansmarknaden 2008 och hur det påverkade HQ Bank. 

Uppdaterad 2017-02-01
Publicerad 2017-02-01

Mikael König började med en kort och överskådlig presentation om sig själv och sin yrkesroll som verkställande direktör för HQ AB och HQ Bank. Han lyfte fram sin frustration över hur efterspelet av finansinspektionens tillståndsindragning i augusti 2010 påverkat hans karriär och privatliv under de sju efterföljande åren.

– Personligen känner jag en viss frustration när man sitter här och passivt tar del av diskussioner kring skeenden och händelser som tenderas att förenklas av naturliga skäl men kanske också av taktiska skäl och framför allt när man lyfter ut dessa skeenden och händelser ur sitt historiska perspektiv, konstaterade König och fortsatte:

– Det blir ju lätt en rätt så missvisande bild. Man pratar om enskilda optioner istället för en portfölj. Man lyfter fram enskilda mail utan att sätta dem i sitt sammanhang. Man citerar en mening i ett styrelseprotokoll eller en årsredovisning utan att beakta andra omständigheter som rådde just vid detta tillfälle. Alla beslut man tagit historiskt måste man naturligtvis analysera utifrån den informationen som fanns tillhanda vid det tillfället och andra omständigheter som rådde just där och då. Jag är av den uppfattningen att alla de beslut som tagits historiskt har varit rationella och vid tidpunkten helt korrekta och riktiga, vittnade König.

Mikael König redogjorde för koncernens dåvarande organisation och belyste dess komplexitet och storlek i förhållande till trading-verksamheten som endast stod för en begränsad del av HQ:s verksamhet. Den forne bankdirektörens budskap var tydligt:

– Som vd satt jag med mycket annat än bara tradingfrågor och volatilitetsavstämningar (…) Jag tycker att det är väldigt viktigt att belysa att HQ var väldigt mycket mer än en tradingverksamhet. Vi var börsnoterade. Vi hade en bankoktroj. Vi bedrev försäkringsförmedling, fondverksamhet, vi hade även tillstånd att bedriva värdepappershandel. Således en organisatorisk och regulatorisk komplex affär.

König redogjorde även för de omvärldsfaktorer som rådde under den aktuella tidsperioden. Det finansiella systemet var satt i gungning i Europa med PIIGS-krisen i fokus men även i USA med Lehman Brothers undergång i september 2008.

Till följd av finanskrisen så skedde en rad regulatoriska förändringar i finansbranschen. Vilket König redogjorde för i sin utsaga:

­– HQ verkade i en bransch som var under kraftig förändring ur ett regelverksperspektiv.
1 nov 2007 är ett väldigt viktigt datum i modern europeisk finanshistoria. Det är nämligen startpunkten för arbetet med att skapa ett gemensamt regelverk för de finansiella marknaderna inom EU. Det här var en extremt stor utmaning, ett extremt stort arbete och är fortfarande så. Det här förändringsarbetet fortgår än idag. Det har kostat enorma pengar och dragit enorma resurser från den finansiella sektorn, sa König och berättade:

– Under den korta period av två- och ett halvt år år som jag var vd så genomfördes det närmare 70 omfattande förändringar kopplade till svensk lag, EU lagstiftning, samt regler och förordningar från tillsynsmyndigheter och jag tycker att det är viktigt att ha i minnet när man diskuterar vad som har gjorts, och inte gjorts, vad man har sagt, och hur man har förhållit sig i vissa frågeställningar. De var en fullständig tsunami som vällde in över branschen och då naturligtvis även HQ.

Efter lunchpaus var det dags för motförhör som advokat Marcus Axelryd höll i. Genomgående tema i förhöret var den finansiella oro som var under den aktuella tidsperioden.

– Jag vill aldrig uppleva den situationen igen med den osäkerhet som då rådde.
(...) tyvärr är det ingen som de facto kan se in i framtiden och det gäller att ha med sig när man står och skall ta ett beslut som naturligtvis baseras på de situationer, den kunskap och erfarenheter som man besitter här och nu, sa Mikael König och berättade om dramatiken under 2008.

– Jag kommer ihåg den där känslan. Det var en helg när hela systemet verkligen höll på att stjälpa. Jag kommer ihåg att när vi gick hem på fredagen så fungerade inte penningmarknadssystemet. Pengarna flödade inte. Bankerna släppte inte pengarna mellan sig, sa König och fortsatte:

– När vi då kommer in i 2010 har vi haft en erfarenhet hur det skulle kunna bli. Då pratade vi om specifika företag. Nu hade vi flyttat kursen till länder. Det här var en helt annan teoretisk risk vad vi skulle kunna stå inför. En total kollaps på landsbasis. Det är en ytterligare erfarenhet. Det är en helt annan situation att vara i en kris och att stå inför en kris. Att vara i en kris utan erfarenhet av detta och vara framför en kris med erfarenhet. Du skall nog se det i det perspektivet. Man kan inte göra den liknelsen.

På frågan om vem som bestämde i banken och moderbolaget svarar König att det var han som var verkställande direktör och därmed hade det yttersta ansvaret. Processbolaget HQ AB:s ombud försökte genom återkommande frågor få König att medge att även Qviberg och Dahlbo hade ett stort inflytande i det operativa och dagliga arbetet. Detta avfärdade dock König bestämt.

Den sista timmen tog advokat Christer Sandberg över. Sandberg kom fram med ny bevisning som inte tidigare varit ingiven i målet, det var mejl och dokument om HQ:s likviditet under 2010. Sandberg menar att det fanns en bristande likviditet i HQ under 2010. Svarandesidan och ordförande protesterade dock då bevisningen inte tidigare varit ingiven i målet och Sandberg fick inte lägga fram den bevisningen.

Avslutningsvis ställde Sandberg en rad privatekonomiska frågor till König rörande hans finansiella situation före och efter det indragna tillståndet av HQ Bank. Mot bakgrund av detta protesterade Königs ombud Lars Zacharoff och Sandberg fick därefter avsluta sitt förhör.

I dag är det Curt Lönnströms tur att bli förhörd under den 36:e förhandlingsdagen i Stockholms Tingsrätt.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens  skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

 

Platsannonser

Logga in