Danske Bank
Michael Grahn, chefsekonom Sverige, Danske Bank. Foto: Danske Bank
Finans

Michael Grahn: Troligt med en islossning mellan USA och Kina

En penningpolitisk ”plattan i mattan” och en islossning i handelsrelationer mellan Kina och USA är några av de trenderna som gör Michael Grahn, chefsekonom i Sverige på Danske Bank, förhoppningsfull inför 2021.

Publicerad 2020-12-29

Coronapandemin är tveksamt händelsen under 2020 som påverkat mest samhället och ekonomin. Lite mer konkret, vilka händelser påverkade finansmarknaden mest och på vilket sätt under 2020. Och vad kan vi vänta oss med under kommande året? Danske Banks chefsekonom i Sverige Michael Grahn tittar här tilllbaka på 2020 och spanar in de viktigaste trenderna att ha koll på under 2021.

Vilken var den mest positiva och mest negativa utvecklingen på finansmarknaden 2020?
– Det mest negativa var nog att rapporterna i slutet av 2019 om ett nytt ”förkylningsvirus” inte togs på allvar av marknaderna. Det tog ett tag innan vi insåg att det var på allvar och det utvecklades till en ”black swan” som drog ner de finansiella marknaderna i ett svart hål fram till mitten av mars. Det mest positiva och oväntade var aktie- och inte minst bostadsmarknadernas positiva reaktion från mars/april och framåt. Det är tydligt att bland annat tech varit en sektor som gynnats av ökat hemarbete och social distansiering och detsamma gäller förstås bostäder där folk anser att de behöver lite mer space i framtiden.

"Det mest negativa var nog att rapporterna i slutet av 2019 om ett nytt ”förkylningsvirus” inte togs på allvar av marknaderna. Det tog ett tag innan vi insåg att det var på allvar och det utvecklades till en ”black swan” som drog ner de finansiella marknaderna i ett svart hål fram till mitten av mars."

Vilken var den största besvikelsen och den bästa överraskningen 2020?
– Det är svårt att tala om besvikelse när det handlar om att reagera på en pandemisk kris. Visst kan man klaga på myndigheters beslut om hur de reagerat på att hantera smittspridningen. Det har varit olika i olika länder och det lär ta ett tag innan det går att utvärdera vilket recept som varit bäst. Men ur en ekonomisk-politisk synvinkel är det positivt att centralbanker och regeringar på det hela taget har reagerat snabbt, man har lärt sig läxan efter finanskrisen 2008. Och den kanske största överraskningen av alla: att man faktiskt på rekordtid tagit fram inte bara ett utan flera olika vacciner.

"Det är svårt att tala om besvikelse när det handlar om att reagera på en pandemisk kris. [...] Men ur en ekonomisk-politisk synvinkel är det positivt att centralbanker och regeringar på det hela taget har reagerat snabbt, man har lärt sig läxan efter finanskrisen 2008. Och den kanske största överraskningen av alla: att man faktiskt på rekordtid tagit fram inte bara ett utan flera olika vacciner."

Vilka farhågor och förhoppningar har du inför 2021?
– Jag är förhoppningsfull inför 2021 i den meningen att även om det den senaste tiden införts en massa nya hårdare restriktioner och nedstängningar som svar på både en andra och kanske en tredje våg, så medför en global utrullning av vaccin kopplat med fortsatt finans- och penningpolitisk ”plattan i mattan” och ett uppdämt konsumtionsbehov av rekreation av alla de slag. Jag tror även att vi får se en islossning i de internationella relationerna mellan USA och Kina vad gäller handelspolitiken så förhoppningsvis accelererar världshandeln igen till nytta för alla. Kom ihåg att de asiatiska länderna slutit ett stort handelsavtal och inte minst att Kina tog ett i relativa termer jättekliv framåt jämfört med USA och Europa. Vi kommer att vara mer beroende av vad som händer där oavsett om vi vill det eller inte.

"Jag tror även att vi får se en islossning i de internationella relationerna mellan USA och Kina vad gäller handelspolitiken så förhoppningsvis accelererar världshandeln igen till nytta för alla."

Platsannonser

Logga in