Premium
GDPR, IMY
Foto: Stockfoto
Cybersäkerhet

Mer än var tionde anmäld personuppgiftsincident kommer från finanssektorn

De första fem månaderna av 2021 har IMY i genomsnitt tagit emot över 100 anmälningar i veckan vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år.

Uppdaterad 2021-06-10
Publicerad 2021-06-10

Efter att Ekot uppmärksammade att Avanza haft felaktiga funktioner påslagna på sin sajt som gjort att Facebook över en krypterad kommunikationsväg har kunnat inhämta personuppgifter från Avanzas sajt valde Avanza att anmäla sig självt till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för att eventuellt ha brutit mot GDPR. Senare under samma dag aviserade...

Vill du läsa vidare?
Det här innehållet är en del av Realtid Premium. Med vår Premium-tjänst får du:
  • Tillgång till allt vårt innehåll på Realtid
  • Nyheter, analyser, granskningar och reportage för beslutsfattare
  • Tillgång till Realtids arkiv sedan 2004
  • Exklusiva erbjudanden från partners.
Köp Premium
Redan medlem?
Vad är en personuppgiftsincident?

En personuppgiftsincident definierar IMY som en säkerhetsincident som rör personuppgifter. Dessa kan ha exempelvis blivit förstörda, ändrade, gått förlorade eller kommit i orätta händer. Oavsett om det har skett oavsiktligt eller med avsikt så handlar det om personuppgiftsincidenter. 

En personuppgiftsincident kan innebära risker för den vars personuppgifter det handlar om, däribland risker för identitetsstöld, bedrägeri, finansiell förlust, diskriminering eller skadlig ryktesspridning. 

Om personuppgiftsincidenten sannolikt medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den anmälas till [IMY] inom 72 timmar från att den upptäckts. Finns det en hög risk att privatpersoners fri- och rättigheter kan påverkas till följd av en personuppgiftsincident måste den ansvariga verksamheten även informera de registrerade om att incidenten inträffat.

Källa: IMY

Platsannonser

Logga in