Börs

Mer än dubblerat helårsresultat för Latour

Bokslutsrapporten för investmentbolaget Latour visar att industriinnehaven går bra, men bäst är det konsoliderade resultatet.

Leif Åkre
Uppdaterad 2020-02-14
Publicerad 2020-02-14

Både orderingång och omsättning ökade för Latours företag helåret 2019 enligt bokslutsrapporten. Valutakurseffekter står dock för en betydande del.

Orderingången ökade med total 16 procent till 13 663 miljoner kronor, jämfört med 11 817 miljoner kronor för 2018. Ökningen där valutakurseffekter räknats bort var 5 procent. Koncernens konsoliderade omsättning ökade från 11 785 miljoner kronor under 2018 till 13 738 miljoner kronor för 2019, en uppgång med 17 procent, eller strax under 2 miljarder kronor. 

Koncernens resultat efter skatt blev  5 310 miljoner kronor jämfört med 2 324 miljoner kronor för 2018, en ökning med 2 986 miljoner kronor.

Mätt i kronor per aktie motsvarar det 8,33 kronor jämfört med året före 3,66 kronor ‒ en ökning med 128 procent.  

Siffrorna för fjärde kvartalet:

  • Industriföretagens orderingång ökade med 17 procent till 3 632 (3 116) miljoner kronor, en ökning för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.
  • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 12 procent till 3 591 (3 216) Mkr, oförändrat för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
  • Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 434 (401) miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 12,1 (12,5) procent.

Platsannonser