Annons

Annons

Mer Artificiell Intelligens bakom aktieaffärerna

Amerikanen Ray Kurzweils idéer har både hyllats och kritiserats. Bill Gates beskrev Ray Kurzweil en gång "som den bästa personen att förutse framtiden kring Artificiell Intelligens." Dessutom har Michael W Brown, en tidigare Microsoftchef och styrelseordförande i Nasdaq, investerat i Kurzweils nya hedgefond.

Det blir allt vanligare att en server, med hjälp av programmerade handelsstrategier, beslutar när en aktie ska säljas eller köpas. En del forskare menar att datorer kommer ta över allt mer, överträffa det mänskliga sättet att lösa problem och ta över aktiemäklarens roll.

Varken automatiserad e-handel eller Artificiell Intelligens och dess tillämpningar är något nytt. Sedan flera år tillbaka har aktiemäklare använt sig av automatiserad e-handel som innebär att allt fler beslut kring köp eller försäljning överlåts till en gråfärgad server som står i en serverhall.

Med hjälp av programmerade handelsstrategier tar datorer emot flera tusentals aktiekurser, valutor och räntor i realtid och fattar sina egna beslut.

Annons

Annons

Problemet med datorerna är att de hittills inte har haft den flexibilitet och rikedom som finns hos det mänskliga tänkandet. Hur börskurser eller valutor påverkas av yttre faktorer som om ett land befinner sig i ett inbördeskrig eller om en regering ändrar en lag, har hittills bara de mänskliga analytikerna kunnat ta hänsyn till.

Men enligt Ray Kurzweil, som är en amerikansk forskare och nyligen också hedgefondchef, börjar datorerna kunna lösa problem på ett sätt som allt mer påminner om den mänskliga problemlösningen.

Han menar att datorernas förmåga till och med kommer att överträffa den mänskliga förmågan i framtiden. Aktiehandeln kan komma att domineras av artificiella analytiker.

Istället för att skapa regelbundna linjära regler så kan man skapa planlösa regler och tillåta datorn att själv försöka lösa problemet. Resultatet är en icke linjär beslutsprocess som fungerar som den vanliga hjärnan.

Neurala nätverk eller genetiska algoritmer gör att datorn dessutom kan skapa nya regler och experimentera med tusentals olika aspekter och regler för att till sist få fram en lösning.

Ray Kurzweil är inte den enda som säger sig använda mer avancerade datorprogram för att köpa och sälja aktier. Orhan Karaali som driver Advanced Investment Partners säger sig också använda icke-linjära beslutsmodeller. Metoden gjorde att hans företag fick ett överskott på 20 procent förra året. Bland annat kunde hans system reagera på om investerare paniksålde aktier helt utan grund.

Men trots att datorerna blir allt mer avancerade och att allt fler sofistikerade algoritmer skapas, tror inte Carl-Gustaf Jansson, professor inom Artificiell Intelligens på KTH, att den mänskliga aktiemäklarens roll är över.

– Det kommer inte att finnas bara automatiserade analytiker i framtiden. Men datorerna kommer däremot att bli ett allt viktigare verktyg, säger han till Realtid.se.

Enligt Carl-Gustaf Jansson har det många gånger tidigare funnits enorma förväntningar på Artificiell Intelligens. Och aktiehandel är inte det enda större tillämpningsområdet.

– På 80-talet deltog jag i ett projekt som syftade till automatiserad påföljdsbestämning för brottmål med syfte att få rättsinstanserna så samstämmiga som möjligt. Problemet då var att systemet inte integrerades tillräckligt väl med andra verktyg och att man inte var tillräckligt lyhörda för vad juristerna verkligen ville ha. Det gäller att titta på vad människan vill ha hjälp med för att tekniken ska bli använd, säger Carl-Gustaf Jansson.

De datoriserade beslutssystemen som tidigare byggde på symboliska regler som tillämpades i sekvens bygger allt oftare på många icke symboliska regler som tillämpas parallellt (neurala nätverk och genetiska algoritmer).

Resultatet är en icke linjär beslutsprocess som fungerar som mänskligt beslutsfattande. Denna typ av system kan hantera många olika aspekter på problemet och experimentera med tusentals olika regler under problemlösningen.

– Men ett problem med neurala nätverk och genetiska algoritmer är att det är svårt att följa datorprogrammens beslutsprocesser. En annan begränsning är att datorprogram bara beaktar de aspekter på ett problem som de programmerats för. Successivt kommer vi att kunna bygga in kunskap om allt fler aspekter i programmen De kommer att kunna hantera alltfler "intuitiva" resonemang men det är varken önskvärt eller troligt att de kommer att ta över helt, säger Carl-Gustaf Jansson.

De datoriserade beslutssystemen kommer däremot att bli allt mer kraftfulla.

– Trots det behövs ett samspel mellan dator och människa även i framtiden, säger Carl-Gustaf Jansson.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons