HQ Bank Foto: Bengt Oberger
HQ Bank Foto: Bengt Oberger
Juridik

Mejlbråket inför förlikningen i HQ

Christer Sandberg ilsknar till i ett mejl till konkursförvaltaren Bill Kronkvist, dagen innan förlikningen offentliggörs. ”Ditt agerande är upprörande och minst sagt oproffessionellt”.

Uppdaterad 2018-06-11
Publicerad 2018-06-11

Beskedet från Svea hovrätt rörande förlikningen i HQ-målet dröjer. Mats Qviberg, Öresund, KPMG och konkursförvaltaren väntar på att förlikningen ska stadsfästas medan likvidatorn och majoriteten av aktieägarna väntar på att Svea Hovrätt ska låta målet drivas vidare. Under tiden har gamla mejlbråk kommit upp till ytan i skriftväxlingarna i domstolen.

Domstolen försöker nu utröna om förlikningensavtalet är villkorat eller ej. Konkursförvaltaren Bill Kronqvist uppger i ett telefonsamtal med domstolen att avtalet varit villkorad, men då villkoret ej uppfyllts, numera är ovillkorat.

Konkursförvaltaren Bill Kronqvist uppger att konkursbolaget, via likvidatorn Lars Ehrstedt, inte uppfyllt villkoren att ställa ut en säkerhet i rätt tid samt att säkerheten inte var tillräcklig.

Likvidatorn besvarar dock Bill Kronqvist påstående om att säkerheten ställts ut för sent och menar att en säkerhet om 25 miljoner kronor ställts ut inom den tid som förvaltaren uppsatt. Om Svea hovrätt skulle komma fram till att de uppställda villkoren är uppfyllda har förlikningen förfallit, menar Lars Ehrstedt.

Han hänvisar till en mejlkonversation där konkursförvaltaren skriver till likvidatorn att säkerheten ska ställas senast den 4 maj 2018. I ett mejl, den 3 maj 2018, till konkursförvaltaren skriver Lars Ehrstedt att CSL Fastighets AB står för säkerheten.

Bill Kronqvist svarar dock på mejlet och skriver att säkerheten är lämnad från ett bolag som likvidatorn inte företräder. CSL Fastighets AB ägs av advokaten Christer Sandberg, som varit aktiv både som rådgivare men också som en växande aktieägare i HQ AB. 

”Jag noterar att du som likvidator för HQ fortsätter föra resonemang i frågan, men att någon säkerhet alltjämt inte ställts och överlämnats av HQ”, skriver Bill Kronqvist till Lars Ehrstedt.

Likvidatorn Lars Ehrstedt tar även med advokat Christer Sandbergs konversation med konkursförvaltaren för att styrka att en säkerhet har diskuterats och lämnats inom rätt tid.

Sent samma kväll, den 3 maj 2018, skriver advokat Christer Sandberg till konkursförvaltaren och han är upprörd:

”Ditt agerande i förhållande till Lars är minst sagt oförskämt”.

Han skriver att konkursförvaltaren sedan tidigare fått all ”nödvändig dokumentation” rörande CSL Fastighets AB. 

”Vi har ju försökt att tillmötesgå Dig under hela den handläggning som pågått men Du har ständigt ändrat Dig och bytt fot”, skriver Christer Sandberg.

Han uppger även att konkursförvaltaren Bill Kronqvist, vid ett samtal dem emellan, uppgett att han aldrig skulle ingå en förlikning med svarandeparterna om det inte skulle röra sig om "ett miljardtillskott till boet”.

”För att nu helt plötsligt nöja Dig med kaffepengar i sammanhanget. Ditt agerande är upprörande och minst sagt oproffessionellt”, skriver Christer Sandberg till Bill Kronqvist.

Christer Sandberg vill i detta mejl, den 3 maj, veta hur stor säkerhet, med angivande av exakt belopp, som konkursförvaltaren kräver av likvidationsbolaget samt hur säkerheten ska var utformad.

”Vi kan ju rimligen inte behöva gissa oss till detta”.

Christer Sandberg poängterar att det finns 17.000 ”skadelidande aktieägare”.

”Du bör betänka det när Du skall avväga intressefrågorna och vems ärenden som Du i första hand skall gå”, skriver han vidare i mejlet.

Konkursförvaltare Bill Kronqvist anser att summan 25 miljoner kronor som säkerhet är för låg. Han vill se att det även ställs säkerhet för de villkorade rättegångsfordringarna om 262 miljoner kronor.

Redan i ett yttrande, skriven den 5 april, har konkursförvaltaren bestämt sig för att anta förlikningersförslaget från Mats Qviberg och KPMG.

Konkursförvaltaren skriver att utgången i målet vid en prövning i hovrätten bedöms vara osäker. Han hänvisar till att talan i flera hänseenden måste ändras för att kunna vinna bifall, vilket det finns begränsade förutsättningar för i hovrätten. Han har dock uppmärksammat att det finns en ”utbredd vilja” bland den gamla styrelsen i HQ och de ombud som företrätt HQ i målet samt för aktieägare att målet ska drivas vidare i hovrätten och poängterar att det borde föreligga ett stort intresse och genom aktieägare en möjlighet att ställa säkerhet för förlikningserbjudandet. I detta yttrande har dock Bill Kronkvist angett den 3 maj som sista datum för HQ:s likvidationsbolag att lämna besked om man avser att ställa säkerhet eller inte.

Förlikningen

Enligt förlikningsavtalet behöver inte HQ AB betala 262 miljoner kronor, motsvarande rättegångskostnaderna i tingsrätten till svarandeparterna.

Öresund, KPMG och Mats Qviberg betalar 25,48 miljoner kronor till HQ AB:s konkursbo.

Öresunds del uppgår till 6,16 miljoner kronor och enligt KPMG:s ombud Torgny Wettergren uppgår revisionsbolagets del till drygt 10 miljoner kronor, vilket betyder att Mats Qviberg betalar cirka 9,5 miljon kronor.

Platsannonser