Konjunktur

Medvind i konjunkturen

Det blir fortsatt goda tider de närmaste kvartalen, men framåt 2019 börjar den globala tillväxten bromsa in när USA går in i lågkonjunktur, skriver Handelsbanken i en färsk konjunkturprognos.

Uppdaterad 2017-10-10
Publicerad 2017-10-10

Den globala tillväxten har varit bättre än väntat i år och de större ekonomierna växer nu så snabbt att mängden lediga resurser stadigt minskar, konstaterar Handelsbanken och dess chefsekonom Ann Öberg inledningsvis i den nya konjunkturprognosen. 

“Svensk ekonomi har nått verklig högkonjunktur. Flera faktorer talar för att de goda tiderna varar ytterligare något år; stigande omvärldsefterfrågan bidrar till att exporten utvecklas starkt samtidigt som hushållens konsumtion stiger. Strukturella utmaningar på arbets- och bostadsmarknaden skapar dock utmaningar framöver. Inflationsuppgången blir alltmer bred och Riksbanken närmar sig en räntehöjning. Vi prognosticerar en första höjning i juli 2018”, skriver banken i sin bedömning av läget i den svenska ekonomin.

Prognosen för den svenska BNP-tillväxten visar att den bedöms ligga på 2,9 procent för 2017, 2,4 procent 2018 och 1,8 procent 2019.

Vad gäller den internationella konjunkturen är bedömningen att centralbankerna nu lägger om penningpolitiken i mer åtstramande riktning, men när tillväxten i USA viker ner väntas den amerikanska centralbanken återigen inleda lättnader i sin penningpolitik. Federal Reserve höjer styrräntan ytterligare tre gånger närmaste året men kommer behöva sänka under 2019.

När det kommer till Europeiska centralbanken är prognosen att ECB kommer minska obligationsköpen efter årsskiftet och fasa ut dessa helt under första halvåret 2018.

Platsannonser