Peter Andén, Partner inom Digital McKinsey & Co
Konsult

McKinsey växer inom design

Managementkonsultens förvärv av design- och innovationsbyrån Veryday markerar början på en lång resa inom området design och innovation. Nya förvärv är att vänta och i framtiden är det inte omöjligt att McKinsey & Co designar förarlösa bilar.

 

Uppdaterad 2016-11-21
Publicerad 2016-11-21

Förra veckans förvärv av design- och innovationsbyrån Veryday är inte det sista förvärvet som McKinsey & Company kommer att göra globalt inom design, digitalisering och avancerad dataanalys.

–  Vi arbetar aktivt med förvärv. Förvärv är en viktig del i att bredda våra kunskaper inom framförallt det digitala området, men också inom design och avancerad dataanalys. Vi har gjort ett antal  förvärv under de senaste åren och tittar kontinuerligt på nya potentiella förvärv, säger Peter Andén, partner inom Digital McKinsey.

Peter Andén är övertygad om att utvecklingen inom området design och innovation bara är i startfasen.

– Våra klienter har en otrolig aptit och nyfikenhet på det här området. Smart design blir allt viktigare för att driva utvecklingen av nya produkter och tjänster framåt och för att säkerställa  tillväxt i en tilltagande global konkurrens.

Innebörden av begreppet "design" är komplext menar Peter Andén. Det är inte bara det fysiska utseendet som åsyftas, utan även produktens funktion, de tjänster som är kopplade till produkten och hur konsumenten agerar med produkten. Steve Jobs formulering för design är passande för att förklara vad begreppet egentligen innebär: "design is how it works".

– Mötet mellan vår verksamhet och Verydays verksamhet är väldigt spännande. McKinsey & Co har den analytiska förmågan och verktygen att analysera stora mängder data. Vi använder verktygen för att förstå till exempel hur nöjda kunderna är, hur kundnöjdheten kan förbättras och hur mycket en förbättring kan vara värd. Veryday tar sedan över arbetet att konkret utveckla de områden som vi har pekat ut. Tack vare analytiska metoder kombinerat med den kreativa processen kan vi genomföra förbättringar och åstadkomma önskade resultat.

McKinsey & Co kommer nu att arbeta tillsammans med Veryday i många av sina projekt, men Veryday kommer även att arbeta enskilt mot vissa av sina kunder.

– Vår idé är att utveckla våra klienters kunderbjudanden genom att hjälpa dem med innovation och design. Det handlar om att omdefiniera hur våra klienter interagerar med sina kunder, men också att hjälpa våra klienter att förstå slutanvändaren och dennes behov. Det kan vara behov som kunden själv är medveten om och därför kan artikulera, men även behov som kunden inte förstår sig ha innan kunden interagerar med produkten.

Peter Andén menar att det är branschspecifikt hur långt man har kommit i den digitala utvecklingen. Medie- och techbranschen, liksom banker och försäkringsbolag hör till den kategori som har påverkats mest av den digitala utvecklingen och därför har kommit väldigt långt. 

– Området design och innovation kommer att vara lika intressant och aktuellt inom McKinsey & Co om tjugo år som nu. Jag ser fram emot utmaningen att hjälpa klienter att designa framtidens samhälle, till exempel förarlösa fordon.

 

Platsannonser

Logga in