McKinsey-veteranen Dominic Barton tar över ordförandeskapet för IIRC som verkar för en mer effektiv och långsiktigt hållbar bolagsstyrning.
Nytt jobb

McKinsey-profil ska utveckla långsiktig bolagsstyrning

Dominic Barton, som var McKinseys globala chef från 2009-2018, efterträder Mervin King på ordförandeposten för International Integrated Reporting Council, IIRC.

Uppdaterad 2018-10-05
Publicerad 2018-10-04

International Integrated Reporting Council (IIRC) grundades 2010 i syfte att utveckla framtidens redovisning. I dag leder Dominic Barton sitt första möte som ordförande för organisationen.

Han brinner för att utveckla affärslivet i hållbar riktning och IIRC var det självklara valet för när det var dags att kliva av som McKinseys globala managing partner, säger han i ett pressmeddelande.

Bland initiativtagarna till IIRC märks Prins Charles. Avgående ordförande, sydafrikanen Mervin King, är också ett mycket tungt namn inom hållbar bolagsstyrning. Mervin King är bland annat känd för att ha infört hållbarhetskriterier för listning på börsen i Johannesburg, den så kallade King Code of Corporate Governance. 

– När Mervyn King hjälpte till att grunda IIRC 2010 var integrerad rapportering bara en tanke. När han nu träder tillbaka är det 1 600 organisationer i 65 länder som använder principerna för integrerad rapportering som underlag för hur de tänker, agerar och kommunicerar kring värdeskapande, säger Barry Melanchon, CEO vid Association of International Certified Professional Accountants, AICPA, och ordförande för IIRC:s styrelse.

Nu efterträds alltså Mervin King av en annan global tungviktare; Dominic Barton har varit McKinsey & Company’s globala ledare i tre mandatperioder, från 2009-2018.

Dominic Barton håller i ordförandeklubban från och med dagens möte i Paris, där en ny strategisk fas lanseras under namnet “the Momentum Phase”. 

Några nyckelaspekter i den nya fasen är att föra fram integrerat tänkande som ett led i att reformera företagens bolagsstyrning, underlätta anslutning till företagens befintliga rapporteringssystem och snabba upp införandet av IR i USA och Kina.

– Jag tror att genom att införa integrerad rapportering internationellt kommer vi att kunna åstadkomma verkliga förändringar i hur näringslivet och marknaderna fungerar. Vi kommer att kunna säkra att näringslivet arbetar för samhället, för planeten och alla intressenter, säger Dominic Barton i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det är därför som det första jag gjorde när jag klev av rollen som managing partner på McKinsey var att ansliuta mig till IIRC som dess ordförande och jag ser fram emot att arbeta med teamet, när vi lanserar den nya momentum-fasen.

Larry Flink, CEO på den amerikanska fondförvaltaren BlackRock säger:

– Dominic har varit en av affärslivets starkaste förespråkare för långsiktigt tänkande, och jag kan inte tänka mig någon mer lämpad person för att hålla i ordförandeskapet för IIRC. Hans vision och hans förmåga att bygga konsensus kommer att vara ovärderligt för IIRC:s arbete.

Dominic Barton har examina från University of British Columbia och Oxford University. Han inledde sin karriär som valutaanalytiker på N M Rothschild & Sons. 1986 anställdes han av McKinsey i Toronto och har varit firman trogen sedan dess, de senaste nio åren som global managing partner.

Han är född i Kampala, Uganda, som son till en anglikansk missionär och en mor som var sjuksköterska. Han är författare till flera böcker varav den senaste heter Re-Imagin Capitalism: Building a Responsible Long-term Model.

Fakta Integrerad Rapportering (IR)

International Integrated Reporting Council (IIRC) grundades 2010 i syfte att utveckla framtidens redovisning, så kallad integrerad rapportering, IR. 
IR utgår från principer som syftar till att främja integrerat tänkande som ett sätt att bryta ned interna silos och reducera dubbelarbete och dubbelrapportering. Det fokuserar på värdeskapande genom att prissätta ett företags alla kapital, det vill säga finansiellt kapital, men även ekologiskt, socialt, kulturellt och så vidare.

 

Platsannonser