Annons

Annons

Mazars varnas av RI

Återkommande brister i kvalitetsarbetet ligger bakom att Mazars får en varning av Revisorsinspektionen (RI).

Problemen i Mazars kvalitetsarbete har uppmärksammats sedan 2009, skriver Tidningen Balans. Dåvarande Revisorsnämnden, i dag Revisorsinspektionen (RI), har kommit med upprepade krav på att kvalitetsarbetet måste stärkas. Detta gjordes förvisso, men resultatet var inte tillräckligt varför RI till slut öppnade ett disciplinärende mot Mazars. Resultat: en varning. Varning är RI:s näst strängaste åtgärd, före upphävande av revisorns auktorisation.

– De senaste åren har vi arbetat intensivt med att bygga en företagskultur där alla förstår hur viktig kvalitetssäkringen är i vårt arbete och i de tjänster vi levererar. Men att vi nu får en varning visar att de åtgärder vi har vidtagit när vårt eget system för kvalitetskontroller har uppmärksammat brister inte har varit tillräckligt kraftfulla, säger Marianne Sandén Ljungberg, till Tidningen Balans.

Annons

Annons

Fakta Revisorsinspektionens disciplinärenden

Om RI finner att det är utrett att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter meddelar RI revisorn en disciplinär åtgärd; som kan vara erinran, varning eller upphävande av revisorns godkännande eller auktorisation.

En erinran innebär ett påpekande om att revisorn inte har följt god revisorssed eller god revisionssed. Varning används för åsidosättanden som är så allvarliga att de, om de upprepas, kan antas leda till att revisorns godkännande eller auktorisation upphävs.

Källa: RI

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons