Annons

Annons

mats-willman.jpg

Mats Willman, tidigare Advokatbyrån Nova, nu Walthon Advokater, är stämd för vårdslös rådgivning.

Mats Willman stämd för vårdslös rådgivning

En långvarig kund har stämt advokat Mats Willman på drygt två miljoner kronor för vårdslös rådgivning. Rättegången kommer att bli dyrare än det yrkade beloppet, varnar Mats Willman.

En stämningsansökan mot Mats Willman inkom till Stockholms tingsrätt den 22 maj. Kärande är Veterankraft AB, en långvarig klient till Mats Willman och hans kollega Jonas Jonsson, som vid tidpunkten för de lämnade råden var delägare i Advokatfirman Nova.

Mats Willman och Jonas Jonsson, tillsammans med bland andra Ulf Stigare, har nyligen lämnat Nova och startat den nya byrån Walthon Advokater.

Veterankraft yrkar på en ersättning på totalt 1 995 435 kronor plus 23 082 euro, jämte ränta. I stämningsansökan framgår att Veterankraft AB har varit kund hos Nova och Mats Willman under närmare 20 års tid. 

Annons

Annons

De påstått felaktiga råden lämnades i samband med att Veterankraft ville bryta sitt samarbete med Veteranresurs. De två företagen inom bemannings- och tjänstesektorn hade 2013 ingått ett avtal som innebar att Veteranresurs var franchisetagare till Veterankraft. När de två företagen inte kom överens råddes Veterankraft att säga upp franchisetagaren.

Problemet, enligt stämningsansökan, var att uppsägningen av avtalet, som den utformades, i själva verket var en hävning, vilket skulle komma att innebära betydande negativa konsekvenser för Veterankraft som drogs in i en dyrbar strid med Veteranresurs.

Advokaterna Susanna Norelid och Fredrik Seeman på NorelidHolm Advokatbyrå är ombud åt Veterankraft. 

Susanna Norelid kommenterar fallet när Realtid ringer:

– Som framgår av stämningsansökan anser vi att de har gett klienten ett flertal felaktiga juridiska råd som klienten dessutom betalat väldigt mycket pengar för. En advokat kan naturligtvis inte ge garantier för utgången i en viss process, men man betalar en advokat för att ge korrekta råd.

Den 15 juni inkom Mats Willmans svaromål till Stockholms tingsrätt. 

Det framkommer att Mats Willman medger en del av yrkandena, motsvarande drygt 300 000 kronor inklusive ränta. Det innebär att lejonparten av den krävda ersättningen bestrids. 

Efter att kortfattat ha redogjort för Mats Willmans inställning övergår ombuden Torgny Wetterberg och Marcus Brosché vid A1 Advokater till att tala om den fortsatta processen. 

De menar att målet rör ett omfattande händelseförlopp, vilket innebär att processen kan bli långdragen. 

“Därtill kommer att yrkat belopp, trots dess relativa storlek, ändå inte är större än att rättegångskostnaderna i målet lätt kan komma att överstiga yrkat belopp.”

Mats Willman, genom sina ombud, uppmanar tingsrätten att den “verkar för att Veterankrafts talan ska anges på ett tydligt sätt”. Med hänvisning till processekonomisk hänsyn skriver svarandesidan att man inväntar klargöranden från Veterankrafts sida innan man utvecklar sin argumentation i sak. 

“Advokatfirman väljer därför att i svaromålet begränsa sin beskrivning av sakomständigheter till ett minimum i avvaktan på att Veterankraft tydliggör sin talan”, står det i svaromålet. 

– Detta är bara förhalningstaktik, säger Susanna Norelid. De har medgivit många av bristerna.

I början av juli ska Veterankraft, via ombud, inkomma med ett yttrande över Mats Willmans svaromål.

Ombud Susanna Norelid vill inte kommentera om det parallellt med tingsrättsprocessen också förs en förlikningsdiskussion. 

Stämningsansökan är på 20 sidor och svaromålet på 12 sidor.

Realtid.se söker Mats Willman.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons