Mats Hallvarsson
Ledarskap

Mats Hallvarsson: "Kristna värderingar styr svenskt näringsliv"

“Det har inte funnits utrymme för den här analysen, eftersom det är lite skämmigt att vara troende i Sverige då vi kopplar det till vidskeplighet och ovetenskaplighet”, säger Mats Hallvarsson som intervjuar Meg Tivéus, Hans Wallenstam, Mia Brunell Livfors och sjutton andra toppdirektörer om deras livsåskådning i boken “Vad tror direktörer på?”

Uppdaterad 2021-07-11
Publicerad 2021-07-08

Mats Hallvarsson, affärsjournalist och grundare till Hallvarsson & Halvarsson, har i sin bok intervjuat 20 företagsledare om deras livsåskådning och religion. Från början var tanken att det skulle bli en rapport som skulle presenteras på ett symposium, men coronapandemin satte käppar i hjulet och istället blev det en bok.

– Jag träffade Mats Svegfors, tidigare chefredaktör på SvD, landshövding i Västmanlands län och chef för Sveriges Radio, på en lunch och han hade gjort en studie om religion för S:ta Katharinastiftelsen och tro bland politiker och det var då idén föddes om att göra en liknande studie i näringslivet, säger Mats Hallvarsson.

Han ringde upp 20 direktörer i sitt nätverk och alla blev väldigt intresserade och ställde upp på att bli intervjuade.

– Urvalet är helt ovetenskapligt, men jag har försökt få en bra spridning på ålder, kön och bakgrund. Men med tanke på min egen ålder så är de flesta över 50 år. Jag hade gärna sett några fler kvinnor då det är sju kvinnor och tretton män, säger Mats Hallvarsson.

"Sverige är ett väldigt sekulariserat land och de sekulära krafterna är benhårda på att kristendomen och bibelbudskapen inte har något värde, utan det är bara tro."

Bland de intervjuade direktörerna återfinns bland andra Mia Brunell Livfors, Ebba Lindsö, Maryam Ghahremani, Hans Wallenstam, Anders Kvist, Jan Svensson och Meg Tivéus.

Det som förvånade Mats Hallvarsson mest under arbetets gång var att direktörerna var så väl förtrogna med kristna värderingar och att de kopplar dem direkt till de värderingar som man styr företag med.

– Sverige är ett väldigt sekulariserat land och de sekulära krafterna är benhårda på att kristendomen och bibelbudskapen inte har något värde, utan det är bara tro. Men kombinationen att kunna grunda verksamheten på den kristna etiken och samtidigt vara rationell och vetenskaplig verkar skapa ett gott näringsliv, säger Mats Hallvarsson och fortsätter:

– Direktörerna kan tio Guds bud, bergspredikan, kärleksbudskapet och andra centrala avsnitt och kopplar dem till de värderingar som man styr företagen med. Att man måste tänka på sin nästa och att allt vad du vill att andra ska göra för dig ska du göra för dem; det är fundamentet i ett bra företag som sätter kunden i centrum. Man måste göra något bra för kunden, för annars har man inte konkurrenskraften att överleva, säger han. 

"Vi måste ha en förlåtande kultur och låta människor göra fel och misstag många gånger, annars kommer de aldrig våga skapa något nytt"

Ett annat kärnbudskap är förlåtelsen, att förlåta andra människor deras synder, och det budskapet är helt avgörande för nyskapande och kreativitet, menar direktörerna.

– Vi måste ha en förlåtande kultur och låta människor göra fel och misstag många gånger, annars kommer de aldrig våga skapa något nytt. Innovation och nyskapande är helt centralt i ett dynamiskt näringsliv och det är alla direktörerna helt medvetna om. Förlåtelsen är en stark grundtanke i kristendomen och vi vill inte ha rädda kulturer för de går under i konkurrensen. Hela kapitalismens grundidé bygger på att ta risk och våga tro på framtiden. Man kommer bara till en viss punkt av att analysera. Du gör säkert kalkyler och scenarier, men du vet egentligen inte ett dugg om hur framtiden kommer att bli. Men väljer man inte rätt, så prövar man sig fram genom att ta risk och så småningom blir det bingo, säger Mats Hallvarsson.

Mats Hallvarsson menar att företagskulturen i västerlandet vilar på starkt judiskt-kristna värderingar.

– Det finns ingen motsättning mellan å ena sidan ett vetenskapligt synsätt och rationalitet och å andra sidan kristendomen. De går att kombinera och då kan det bli något riktigt bra och det är grunden för vårt näringsliv idag, säger han.

"Det har inte funnits utrymme för den här analysen, eftersom det är lite skämmigt att vara troende i Sverige"

Att inte någon lyft det religiösa perspektivet tidigare tror Mats Hallvarsson beror på att vi är så sekulariserade.

– Det har inte funnits utrymme för den här analysen, eftersom det är lite skämmigt att vara troende i Sverige då vi kopplar det till vidskeplighet och ovetenskaplighet, säger han.

"Det är i gemenskapen på jobbet som svensken hittar meningen med livet. Det är nästan som en religion i sig."

Istället är det andra livsåskådningar som har vunnit slaget i Sverige, som är ett av världens mest sekulära länder. Kristendomen har slagits ut av mer materiella, politiska och vetenskapliga livsåskådningar, menar Mats Hallvarsson som själv har funderat kring var svensken upplever mening med livet.

– Jag skulle säga att det är i gemenskapen på jobbet som svensken hittar meningen med livet. Det är nästan som en religion i sig. Det viktigaste är att ha ett bra jobb och om du frågar en svensk om identiteten blir svaret att jag är ingenjör, sjuksköterska, journalist och så vidare. Yrkesidentiteten kopplas direkt till en svensks identitet, säger han och fortsätter:

– Det är på jobbet som svensken har sina meningsskapande aktiviteter och därmed vill jag säga att marknadsekonomi och kapitalism kanske är den mest meningsskapande livsåskådningen vi har i vårt samhälle idag.
 

Om Mats Hallvarsson

Bakgrund: Affärsjournalist i 25 år på Svenska Dagbladet, Veckans Affärer och Affärsvärlden. Grundare till Hallvarsson & Halvarsson.

Aktuell: Med boken “Vad tror direktörer på? 20 företagsledare om livsåskådning och religion”, utgiven på Ekerlids förlag, 2021.

Intervjuade direktörer i boken: Thomas Berglund, Joachim Berner, Mia Brunell Livfors, Thomas Erséus, Maryam Ghahremani, Ann Grevelius, Lennart Hagelin, Birgitta Johansson-Hedberg, Michael Lantz, Ebba Lindsö, Samuel Martinsson, Johan Molin, Dan Sten Olsson, Eva Redhe, Jan Svensson, Meg Tivéus, Gabriel Urwitz, Anders Wall och Hans Wallenstam
 

Platsannonser

Logga in