Annons

Annons

matsgabrielsson.jpg

Mats Gabrielsson. Foto: Gabrielsson Invest AB

Mats Gabrielsson utlöser budplikt

Mats Gabrielsson har förvärvat så pass mycket aktier i Trention att han nu passerar gränsvärdet på 30 procent. Samtidigt meddelar bolaget att man ligger i tvist med ett försäkringsbolag som kräver miljoner från Trention.

Trention AB meddelar att bolagets huvudägare Mats Gabrielsson, genmom sitt helägda bolag B.O Intressenter förvärvat 2.490 aktier till kursen 59,18 kronor per aktie.

Mats Gabrielssons ägande, privat och genom bolag, i Trention AB uppgår efter det senaste förvärvet till 30,03 procent av aktier ocg röster i bolaget. Detta innebär att hans bolag måste inom fyra veckor återkomma med ett budpliktsbus enligt takeoverreglerna, skriver Trention i ett pressmeddelande.

Största ägare efter Mats Gabrielsson är Hongkong Snowman Technology Ltd, som enligt hemsidan äger 17,01 procent av röster och aktier. Med på ägarlistan finns även Avanza Pension, Fredrik Grevelius och Nordnet Pensionsförsäkringar.

Annons

Annons

Samtidigt som detta flaggningsmeddelande offentliggörs meddelar även Trention att en tvist har uppstått med anledning av tidigare verksamhet i Trention. Det framgår att Trentions numera avyttrade dotterbolag under 2008 ingick ett garantiavtal med ett försäkringsbolag förenat med ett projekt inom den gamla verksamheten, energi-och miljöteknik. Under 2017 betalade försäkringsbolaget ut ett garantibelopp till den kund som var motpart i projektet och nu kräver försäkringsbolaget att Trention ska erlägga detta belopp som uppgår till motsvarande 3,7 miljoner kronor. Trention bestrider kravet, enligt pressmeddelandet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons