Lars Sjögren på P27 och Erik Gutwasser på Mastercard bygger en ny nordisk betalningsinfrastruktur.
Lars Sjögren på P27 och Erik Gutwasser på Mastercard bygger en ny nordisk betalningsinfrastruktur.
Finans

Mastercard bygger infrastruktur för direktbetalningar över hela Norden

Ett antal nordiska storbanker ska bygga en gemensam infrastruktur för direktbetalningar i realtid oavsett valuta i Sverige, Danmark och Finland. Mastercard är leverantör av systemen.

Uppdaterad 2019-06-25
Publicerad 2019-06-25

Enligt Projekt 27:s hemsida startade projektet 2017. Idén är att tillhandahålla en gemensam betalningsinfrastruktur över hela Norden. Här ingår Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Swedbank och finska OP Financial Group. 27 står för de 27 miljoner invånare som bor i Norden.

– Det här är den första region i världen som bygger ett gemensamt nätverk för betalningar över landsgränserna, säger Lars Sjögren.

Han är vd sedan i januari för det nystartade företaget P27 Nordic Payments Platform. Han har tidigare arbetat 12 år inom Danske Bank, bland annat som tillförordnad Sverigechef.

– Vad som har skett i närtid är dels att det har gått från ett projekt till ett bolag. För en timme sedan skrev vi avtal med Mastercard om att leverera grundtjänsten. Sedan är det en hel del tillstånd kvar.

Idag finns det nio betalningsplattformar i länderna. I Sverige sköts de av Bankgirot och för sex veckor tillkännagav P27 att man har "intentionen" att förvärva Bankgirot – myndigheterna måste godkänna det hela först. I de andra länder sköter privata bolag plattformarna. När kontrakten med bankerna har gått ut är tanken att P27 tar över.

– Vi kommer att vara partnern till P27 som erbjuder betalningsplattformen, realtidsplattformen, säger Erik Gutwasser, Mastercards chef för Norden och Baltikum.

Planen är att den första transaktionen ska gå igenom i början av 2021. 

– Det innebär en mycket hög ambitionsnivå, säger Erik Gutwasser.

Hur kommer det sig att DNB och Norge inte är med?

– DNB är en av de ursprungliga inititativtagarna, som har investerat både tid och pengar. Men i mars valde de att avstå. Det beror på en kombination av strategiska och kommersiella orsaker, säger Lars Sjögren på P27.

Förhoppningen är ändå att DNB och därmed också hela Norge kommer med på tåget framöver, allt är förberett för det.

Fördelen med en plattform istället för nio olika är besparingar i både tid och pengar.

I processen för att upphandla en leverantör har P27 vänt sig till 15 olika bolag. Man har ställt höga säkerhetskrav och har bland annat inbyggd redundans genom två parallella datacenter och ett "crash recovery" i ett tredje land.

Hur ser det avtalsmässigt ut, om ni en dag skulle vilja byta leverantör?

– Vi har säkrat den möjligheten. Självklart har vi säkrat upp en flexibilitet från vår sida, även i dialog med myndigheter i hela Norden. Och Sverige har nyligen kommit med den nya säkerhetskyddslagen för systemkritisk infrastruktur. Det har vi har säkrat upp för.

Nästa steg ska vara gemensamma produkter och tjänster. Exempel är e-fakturalösningar som ska nå Norden. Det kommer att väsentligt underlätta handeln, menar Lars Sjögren. Han ser också framför sig en rad helt nya tjänster.

– Det finns en starkt fintechcommunity i Sverige. Om vi skapar bättre förutsättningar att nå utanför Sverige kommer det att skapa en våg av innovation.

– Statistik visar också att med en effektiv infrastruktur i botten finns det en korrelation mellan realtidsbetalningar och tillväxt. Bankerna själva tror att plattformen kommer att hjälpa dem att erbjuda bättre tjänster.

Hur går det för Swish?

– Swish kommer att få möjlighet att växa ännu starkare än idag. Du kommer att kunna skicka pengar till din vän i Finland med Swish, säger Erik Gutwasser på Mastercard.

Företagen kommer att få en förenklad administration och bättre kontroll över sin likviditet, enligt P27. Och vad gäller ekobrott blir det lättare att hitta misstänkta transaktionen i ett gemensamt system, menar både P27 och Mastercard.

Platsannonser