Per H Börjesson, Hans Hedström, Joacim Olsson, Fredrik Nordström, Frida Bratt och Claes Hemberg.
Fonder

Massiv kritik från fondbranschen mot FI:s förslag

Finansinspektionens förslag att PPM ska innehålla max 15 fonder möter mycket skarp kritik från flera av branschens tyngsta företrädare. 

Uppdaterad 2020-02-14
Publicerad 2020-02-14

I sitt remissvar om premiepensionssystemet föreslår Finansinspektionen att systemet enbart ska bestå av 10-15 fonder för att erbjuda bättre skydd till pensionsspararna.

– Det är givetvis helt fel väg att gå. Man kan inte straffa en hel bransch bara för att några gjort fel, säger Spiltan fonders grundare Per Håkan Börjesson.

Vad skulle det betyda för den svenska fondbranschen med bara 10-15 fonder att välja mellan?
– Fondbranschen klarar sig ändå men tråkigt för svenska folket som får lägre pensioner och mindre svenska arbetstillfällen. Man borde utveckla istället för att avveckla PPM. Det har gett ett fantastisk avkastning och varit en stor utbildningsinsats för svenska folket, säger Per Håkan Börjesson.

Carnegie Fonder förvaltar idag 10 miljarder kronor inom premiepensionssystemet, av totalt 90 miljarder.

– Jag tror inte att våra fonder kommer att tillhöra de tio fonder som kommer att vara kvar. Jag ser framför mig att det blir aktörer som Blackrock och Vanguard och liknande som kommer att kunna hantera den typen av uppdrag, säger Hans Hedström, vd för Carnegie Fonder.

– Vi står och faller inte med premiepensionsssystemet. Den avgörande delen är från andra investerare, men det är klart att det blir ett lite mindre kapital att förvalta.

Vad blir konsekvensen om Finansinspektionens förslag blir verklighet?
– Då försvinner ju mycket av vitsen med hela systemet. Valfriheten försvinner till stora delar. Det kommer bara att finnas kvar lite och väldigt breda mainstreamalternativ. Därmed tror jag att intresset bland pensionsspararna att välja inte kommer att vara så stort. Om några år kommer ingen att bryr sig om detta och man får lägger ned systemet, säger Hans Hedström.

– Jag är en förespråkare för aktiv förvaltning. Med så här breda fonder tror jag att det blir index- eller indexnära förvaltning. Det gynnar bara stora globala företag. Jag ser framför mig att den svenska kapitalmarknaden och i synnerhet de lite mindre bolagen är de som kommer att drabbas.

Claes Hemberg, oberoende ekonom, är inte lika kritisk mot att Finansinspektionen bara vill ha 15 fonder att välja mellan i PPM.

– Om valfrihet är målet så är det ett snålt förslag. Om goda pensioner är målet, så är det ett smart och generöst förslag, säger Claes Hemberg

Vad skulle förslaget betyda för den svenska fondbranschen?
– PPM är till för spararna. Inte för fondbolagen. 

– Naturligtvis är det dödsstöten för några fondbolag. Men det är inte svenska pensioners huvuduppgift att göda fondbolag. Utan pensionärer.

Hur kommer du att agera om förslaget blir verklighet?
– Jag stannar kvar i PPM-soffan.

Daniel Sundqvist, försäljnings- och marknadschef på Lannebo, är inte nöjd med Finansinspektionens remissvar.

– Vi anser att det finns en mängd brister med såväl utredningen som utredningens slutsatser. I våra ögon är förslaget ett ogenomtänkt hastverk. Just kritiken som FI framför i sitt remissyttrande gällande antalet fonder delas dock varken av oss eller någon annan remissinstans som hittills inkommit med ett yttrande, säger Daniel Sundqvist.

Om förslaget blir verklighet, vad skulle det innebära för er del?
– FI:s remissyttrande framför en åsikt som varken utredaren, pensionsmyndigheten eller fondbranschen delar. Att det skulle bli verklighet är därför fullkomligt osannolikt och vi har därför inte satt oss in i vad det skulle innebära varken för oss som bolag, för branschen som helhet eller för pensionsspararna.

– Utöver det ska tilläggas att det är märkligt att de sedan inte ska ha tillsyn över den nya myndigheten och dess förvaltning.

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, säger:

‒ Det är inte förvånande, FI har drivit frågan tidigare, och FI:s generaldirektör Erik Thedéen har gett uttryck för vilja minska antalet fonder vid flera tillfällen.

‒ Det framkommer visserligen att FI ser en del problem i likhet med oss med hur upphandling ska gå till och ansvarsfrågan när spararna flyttas. Men många är upprörda och tycker att tillsynsmyndigheten i grunden har misslyckats med att säkerställa tryggheten för spararna. Det framgår när man tittar på det rättegångar som pågått. 

Fredrik Nordström fortsätter:

‒ Istället för att dra slutsatsen att tillsynen borde bedrivits på ett annat sätt är det uppseendeväckande att dra slutsatsen att minska ner antalet fonder till 10-15.

‒ Det har inte funnits några spår av de generella invändningar som FI nu gör gentemot fonder i allmänhet och den europeiska lagstiftningen i vare sig i FI:s  konsumentrapporter eller begäran om regelverksförändringar till regeringen.

‒ Det är ett märkligt förslag som går emot pensionsspararnas bästa. Utöver det ska tilläggas att det är märkligt att de sedan tycker att det är bra att de inte heller ska ha tillsyn över den nya myndigheten och dess förvaltning.

Aktiespararna är kritiskt mot FI:s analys av läget för PPM. Organisationen menar att FI går för hårt fram då man ännu inte utvärderat utfallet av de åtgärder som redan sjösatts.

– Det har inom PPM-systemet funnits problem med oseriösa aktörer och bristfälliga regler som påverkat premiepensionssparare negativt, säger vd Joacim Olsson till nyhetsbyrån Finwire.

– Men åtgärder har redan vidtagits i form av strängare krav på fonder och fondbolag, mer reglerade villkor för marknadsföring och bättre förutsättningar för samverkan mellan övervakande myndigheter. Inget tyder på att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen skyndar på med PPM-utredningen som i praktiken vill avskaffa det fria fondvalet.

Joacim Olsson är bekymrad över vad ett begränsat fondval kan få för konsekvenser.

– Avskaffas det fria fondvalet och ersätts med ett upphandlat torg med färre fonder så är risken stor att små nischade fonder inriktade mot småföretag, hållbara bolag eller avgränsade marknader försvinner. Följden blir att pensionsspararens fria val begränsas och att kapital istället flyttas till globala fonder. Då blir det ett mer anonymt och passivt ägande och svårare för innovativa svenska företag att få tillgång till riskvilligt kapital, säger han.

Nordnets sparekonom Frida Bratt är också kritisk. I ett inlägg på Twitter skriver hon:

– Få fonder bör inte vara ett självändamål. Så länge tryggheten kan garanteras bör valfriheten behållas i så hög utsträckning det går. Varför annars ha en premiepension?”Claes Hemberg tror att de föreslagna förändringarna kan leda till förbättringar för pensionsspararna.

– PPM har varit en guldgruva för banker och fondbolag. Lägg till fula fiskar och bedragare. Dags att blir en källa till pensioner.

Platsannonser