Konjunktur

Marknaden tror på 1,5 procents inflation

Inflationsförväntningarna sjunker i Kantar Prosperas kvartalsvisa stora enkät.

Uppdaterad 2020-03-11
Publicerad 2020-03-11

Sammantaget har förväntningarna sjunkit med 0,1 procent på ett, två och fem års sikt. Det visar enkäten som är genomförd bland arbetsmarknadens parter, inköpschefer och penningsmarknadsaktörer.

KPI-inflationen spås nu bli 1,5 procent det närmaste året, 1,6 procent inom två år och 1,8 procent på fem år.

Motsvarande för KPIF är 1,4 respektive 1,5 och 1,8.

Platsannonser