FinansNyhet

“Market Makers har inte tagit sitt ansvar”

Göran Espelund, ordförande på Lannebo Fonder. Foto: LanneboGöran Espelund, ordförande på Lannebo Fonder. Foto: Lannebo
Göran Espelund, ordförande på Lannebo Fonder. Foto: Lannebo
Publicerad

Göran Espelund, ordförande på Lannebo Fonder, riktar skarp kritik gentemot svenska market makers på företagsobligationsmarknaden.

Olof Ehrs

Under fredagsmorgonen kom nyheten att Lannebo Fonder, SEB och Spiltan senarelägger all handel i fonder exponerade mot den svenska företagsobligationsmarknaden. Den senaste veckans stora utflöden har drivit priserna drastiskt nedåt. Läs mer om den nyheten här.

Efter nyheten har flera fondförvaltare följt i deras spår, däribland Enter, Cicero, Carnegie och IKC. 

– Vi har de senaste dagarna sett en allt sämre fungerande svensk marknad för företagsobligationer. Våra market makers på den svenska obligationsmarknaden har inte tagit sitt ansvar med växande spreadar som följd. Deras prissättning har inte gett en rättvisande bild av obligationernas värde och då måste vi enligt lag agera för att skydda våra fondandelsägare, säger Göran Espelund, ordförande på Lannebo Fonder.

Annons

– I takt med att marknaden har försämrats de senaste dagarna har vi nått en punkt där vi inte finner värderingen för våra fondens underliggande tillgångar korrekt och måste då sätta stopp för handeln.

Den svenska storbanken SEB resonerar på ett likartat sätt:

“Handelsstoppet gäller sex räntefonder på den svenska marknaden och är infört för att skydda alla andelsägares intressen. I dagsläget anser vi oss inte kunna göra en korrekt värdering av en stor del av dessa fonders tillgångar. Att ha fonderna öppna för handel skulle kunna missgynna både nya och befintliga andelsägare i fonderna. Vi fortsätter naturligtvis förvalta alla våra fonder som vanligt”, skriver bankens presstalesperson i ett mejl.

Annons

Beslutet om att senarelägga handeln fattades igår under torsdagskvällen på ett möte med Finansinspektionen, Spiltan och SEB. Läs mer om Finansinspektionens svar kring handelstoppet här.

– Mycket har gått åt rätt håll idag. Marknaden har svarat på Svenska Riksbankens besked om kommande uppköp av svenska företagsobligationer. Vi som följer marknaden ser stor skillnad på gårdagens och dagens handel där spreadarna blivit mindre och prissättningen bättre.

Göran Espelund säger att Lannebo Fonder har en nära kontakt med branschföreningar, myndigheter och konkurrenter om situationen på den svenska företagsobligationsmarknaden.

Annons

– Alla tittar på samma marknad och jag är inte förvånad över att fler aktörer har valt att stoppa handeln idag. Jag önskar att vi i fortsättningen kan samordna våra aktiviteter bättre både inom branschen och mellan branschen och myndigheterna.

– På sikt tycker jag det är relevant att lyfta frågan huruvida den svenska marknaden för företagsobligationer fungerar som den ska. Är den strukturerad på rätt sätt? Marknaden har idag inte samma regler om transparens som exempelvis aktiemarknaden och det finns flera frågetecken kring marknadens struktur och reglerna för avslut. Tyvärr har en del förslag i denna riktning motarbetats av vissa aktörer.

Annons