Bank

Marginalen på bolån krymper

Bankernas marginaler på bolån uppgick till 1,37 procent i december. 

Uppdaterad 2020-02-11
Publicerad 2020-02-11

I slutet av det förra kvartalet, i september, var bolånemarginalen 1,42 procent. Det framgår av Finansinspektionens kvartalsvisa publicering över bankernas marginal på bolån. 

Den genomsnittliga korta bolåneräntan, tre månader, var oförändrad under det fjärde kvartalet. Samtidigt ökade bankernas finansieringskostnader något. Den 19 december 2019 höjde Riksbanken reporäntan med 25 punkter till 0 procent. I slutet av fjärdekvartalet var Stibor (3 månader) 0,15 procent. Det var den högsta nivån på nästan fem år och ungefär 17 punkter högre jämfört med september 2019. Oförändrade utlåningsräntor och högre finansieringskostnader förklarar därmed den lägre bruttomarginalen för fjärdekvartalet 2019. Sedan december 2017, då bolånemarginalen var som högt på 1,71 procent, har bankernas bruttomarginal på bolån minskat med 34 punkter.

FI konstaterar att den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter, samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. 

 

Platsannonser