Annons

Annons

Marginalen bank vänder uppåt under andra kvartalet

Nischbanken Marginalen Banks rörelseresultat minskade med 7 procent under första halvåret i år. Men ett kraftigt resultatlyft under andra kvartalet gör vd:n Ewa Glennow optimistisk. “Jag är mycket nöjd över utvecklingen”, kommenterar hon halvårsrapporten.

Räntenettot för bankkoncernen uppgår till 250,6 miljoner kronor under första halvåret 2018 visar halvårsrapporten. Det kan jämföras med 267,9 miljoner kronor under första halvåret i fjol.

Rörelseintäkterna uppgår samtidigt till 476,4 miljoner kronor, jämfört med 447,8 miljoner kronor under första halvåret 2017.

Kostnaderna uppgår till 255,5 miljoner kronor, jämfört med 229,6 miljoner kronor. Det är en ökning med 11 procent.

Annons

Annons

Rörelseresultatet uppgår till 145,9 miljoner kronor under årets sex första månader, vilket kan jämföras med 157,6 miljoner kronor under första halvåret i fjol, en minskning med 7 procent.

Resultatetet efter skatt uppgår till 106,8 miljoner kronor, jämfört med 142,4 miljoner kronor, en minskning med 25 procent.

Kärprimärkapitalrelationen för moderbolaget uppgick vid halvårsskiftet till 12,7 procent, vilket kan jämföras med 12,9 procent vid årsskiftet.

Samtidigt framhåller banken i rapporten att rörelseresultatet i bankkoncernen under det andra kvartalet i år uppgick till 104 miljoner kronor, jämfört med 42 miljoner kronor under årets första kvartal. Det är en ökning med 151 procent.

– Jag är mycket nöjd över utvecklingen. Resultatet stiger som en följd av ett förbättrat kassaflöde vilket påverkat resultatet i positiv riktning. Vi ser även hur utlåningen ökar samtidigt som vi håller i kostnaderna trots stora investeringar i digitalisering. Under kvartalet inleddes flera nya samarbeten, bland annat inom företagsbanken, som vi kommer att få se effekt av framöver, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

Resultatförbättringen under det andra kvartalet beror framförallt på ett fortsatt starkt kassaflöde från förvärvade förfallna kreditportföljer vilket påverkade värderingen av dessa tillgångar positivt. Utlåningen växer samtidigt och ökade till 16,564 miljarder kronor under andra kvartalet i år, jämfört med 16,096 miljarder kronor under första kvartalet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons