Bank

Marginalen Bank förbättrar resulatet

En "god" kostnadskontroll ledde till förbättrat resultat för Marginalen Bank under det andra kvartalet

Publicerad 2019-08-15

Marginalen Bank presenterar rapporten för andra kvartalet 2019. Av rapporten framgår det att bankens rörelseresultat ökade från 21 miljoner kronor föregående kvartal till 80 miljoner kronor andra kvartalet.

Periodens totalresultat för verksamheten uppgick till 65 miljoner kronor, att jämföra med 23 miljoner kronor kvartalet innan.

Provisionsnettot uppgick till 18 miljoner kronor jämfört med 12 miljoner kronor kvartalet innan.

Utlåningen växte till cirka 17,2 miljarder kronor jämfört med cirka 17 miljarder kronor. Av rapporten framgår det att försäljningen av företagslån ökade med över 20 procent. den totala inlåningen uppgick till cirka 18,2 miljarder kronor jämfört med 18,5 miljarder kronor kvartalet innan.

Koncernens totala kostnader uppgick till -122 miljoner kronor, att jämföra med -125 miljoner kronor kvartalet innan.

”Återvinningar från förvärvade fordringsportföljer fortsatte att möta våra förväntningar. Vi lyckades samtidigt att reducera koncernens kostnader främst genom att minska behovet av inhyrd personal. Kreditförlustnivån ligger för närvarande för året på 0,9 procent vilket är i linje med våra förväntningar”, skriver Ewa Glennow, vd för Marginalen bank.

Hon berättar även att Marginalen bank har lämnat en investeringstung period bakom sig där investeringarna främst gjordes i IT-projekt.

”Sammantaget ser  vi hur dessa och kommande investeringar kommer att göra oss mer konkurrenskraftiga och attraktiva för kunderna, vilket borgar för en god utveckling under året”, skriver Ewa Glennow.. 

 

Platsannonser