Annons

Annons

Mann_Swar.jpg

Mannheimer Swartlings svenska advokatkontor ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Utöver det finns kontor i Moskva, Shanghai, Hongkong, Bryssel och New York.

Mannheimer Swartling delar ut 330 miljoner till ägarna

Nordens största advokatbyrå, Mannheimer Swartling, omsatte strax under 1,3 miljarder kronor under fjolåret. Vinsten uppgick till 334 miljoner kronor. Av dessa delades 330 miljoner ut till aktieägarna.

Advokatbyråns omsättning sjönk något jämfört med 2015. Då omsatte koncernen cirka 82 miljoner kronor mer än under fjolåret, med ett resultat efter skatt som låg på 354 miljoner kronor, 25 miljoner kronor mer än 2016, visar årsredovisningen för 2016. 

Den topprankade affärsjuridiska fullservicebyrån som grundades för 26 år sedan har sammanlagt 550 medarbetare, varav 400 jurister. Av dessa är 88 partners. Under 2016 påbörjade 53 jurister sin anställning på Mannheimer Swartling och två nya delägare valdes in.

Den heta transaktionsmarknaden i Sverige återspeglas i byråns resultat, då det skapar en stor efterfrågan på juridisk rådgivning. 2016 noterades totalt 75 bolag på Nasdaq Stockholm och dess tillväxtlista First North. Vid sidan av detta överskred det samlade transaktionsvärdet för fastigheter 200 miljarder kronor.

Annons

Annons

Några av de största publika affärerna under 2016 där byrån fanns med som rådgivare var noteringen av Resurs Holding där marknadsvärdet uppgick till 11 miljarder kronor, SSAB:s nyemission och läkemedelsbolaget Mylans bud på Meda. Det sistnämnda uppgick till cirka 84 miljarder kronor.

När Nordic Capital-ägda Lindorff gick samman med börsnoterade Intrum Justitia för att bilda ett av Europas ledande kredithanteringsföretag så var Mannheimer Swartling rådgivare åt riskkapitalbolaget Nordic Capital. Affären hade ett transaktionsvärde på cirka 40 miljarder kronor.

Mannheimer Swartling Byrån biträdde riskkapitalbolaget Summa Equity vid etableringen av deras första fond, Summa Equity I. En fond med hållbarhet som profil, och som övertecknades med en dryg miljard och stängde på 4,5 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Byrån biträder Haldex angående Knorr-Bremses uppköpserbjudande. Det är en strid som nyligen hettat till rejält och där styrelsen hamnat på kollisionskurs med en grupp aktieägare efter den i dagarna genomförda extrastämman.

När Nordea genomförde slutförsäljningen av kreditswappar för 84 miljarder kronor var byrån legal rådgivare.

En högprofilerad skiljedomsprocess som byrån var involverad i var mångmiljardtvisten mellan Vattenfall och den tyska staten, där 50 miljarder kronor stod på spel.

En uppmärksammad intern granskning i Nordea landade också på bordet hos några av byråns advokater. Det handlade om de så kallade Panamadokumenten, om Nordeas relation till advokatbyrån Mossack Fonseca. Utredningen leddes av Nordea och Mannheimer Swartlings uppdrag bestod dels i att lämna rådgivning och stöd i Nordeas interna utredning, dels att utföra en egen utredning angående bankens faktiska hantering, styrning och kontroll.

På fastighetsmarknaden kan också nämnas Castellums förvärv av Norrporten, den näst största fastighetsaffären i Sverige genom tiderna. Efter den avyttrade Castellum en större fastighetsportfölj uppdelad i fyra transaktioner till ett sammanlagt försäljningspris om drygt 5,7 miljarder kronor. Där biträdde byrån Castellum i transaktionerna.

“I Mannheimer Swartlings klientlista finns allt från noterade börsbolag och offentliga myndigheter till gamla familjeföretag och nya entreprenörer”, som byrån beskriver det i årsrapporten.

En större förändring i byråns interna organisation under året som gick var avknoppningen av den tyska verksamheten i november 2016. Då stängde byrån sina kontor i Frankfurt och Berlin efter närmare 30 års närvaro på den tyska marknaden, något som berörde sammanlagt 28 anställda på de båda kontoren. Det resulterade samtidigt i den nya fristående advokatbyrån kallan, med vilken ett fortsatt nära samarbete kommer upprätthållas.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons