FinansNyhet

Mannen bakom 24 MAS-härvan blir största ägare i Waxy

Till Realtid säger Ulf Engström (infälld) att de skulder som Waxy haft till hans bolag Pagan har uppstått i samband med kapitalanskaffningar. Han påstår att han betalat provisioner på totalt 49 miljoner kronor till aktieförmedlare – ur egen ficka. FordrinTill Realtid säger Ulf Engström (infälld) att de skulder som Waxy haft till hans bolag Pagan har uppstått i samband med kapitalanskaffningar. Han påstår att han betalat provisioner på totalt 49 miljoner kronor till aktieförmedlare – ur egen ficka. Fordrin
Till Realtid säger Ulf Engström (infälld) att de skulder som Waxy haft till hans bolag Pagan har uppstått i samband med kapitalanskaffningar. Han påstår att han betalat provisioner på totalt 49 miljoner kronor till aktieförmedlare – ur egen ficka. Fordringarna som då ska ha uppstått har kvittats till aktier i en rad mycket märkliga nyemissioner.
Publicerad

Samtidigt som biltvättskedjan Waxy satsar mot börsen har märkliga nyemissioner med enorma utspädningseffekter för övriga ägare gjort mannen bakom skandalbolaget 24 MAS till bolagets största ägare.

Realtid.se

Waxy, som nyligen öppnade en stor anläggning i Uppsala, spår en snabb tillväxt och lovar en börsnotering inom överskådlig framtid. Men bolaget tyngs av minusresultat, dyra lån och det står klart att biltvättskedjan är beroende av att nytt kapital tillförs. För närvarande lever Waxy ur hand i mun, och detta trots att bolaget så sent som i mars i år gjorde en nyemission som fördubblade antalet aktier.

Den person som tack vare en rad märkliga nyemissioner har seglat upp som biltvättskedjans största ägare döljer sig bland annat bakom bolaget Pagan Ltd, registrerat på Brittiska Jungfruöarna.

Realtid har i en tidigare artikel avslöjat att storägaren är Ulf Engström, mannen som även dolde sig bakom Stockhouse – huvudägaren i 24 MAS. Stockhouse hann sälja existerande aktier i 24 MAS för drygt en halv miljard kronor innan Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning och bolaget sedermera gick i konkurs.  

Annons

Vi ska återvända till Ulf Engström, hans roll i Waxy och hur det gick till när han blev bolagets största ägare. Men först en kort beskrivning av Sveriges nya biltvättskedja.

Waxys ursprung

Waxy har sitt ursprung i Reinhold Europe – ett svenskt bolag noterat på Warszava-börsen som bedrev entreprenadarbete inom byggnadsbranschen. I maj 2018 handelsstoppade Warszawabörsen aktien eftersom bolaget vid den tidpunkten inte hade offentliggjort sin års- och koncernredovisning för det föregående året. Hösten 2019 utdömde svenska Finansinspektionen en sanktionsavgift på 750 000 kronor med anledning av att bolaget inte publicerat finansiell information i enlighet med reglerna.

Annons

För knappt ett år sedan begärdes Reinhold Europe i konkurs med 986 kronor i kassan. Men vid det laget hade Waxy redan flyttats ut ur koncernen. Det gjordes för ett par år sedan genom att aktierna i Reinholds dotterbolag Waxy International AB överfördes till ett nytt bolag, WXY Holding AB, som i sin tur såldes till bolagets aktieägare.

Samma personer i båda bolagen

Nu har personerna bakom Reinhold Europe gått vidare till Waxy. Exempelvis finns Reinholds tidigare ordförande Runar Söderholm, bland Waxys aktieägare. Runar Söderholm är för närvarande inblandad i två pågående stämningsprocesser. De nya aktieägarna i kraschade bygg- och fastighetsbolaget Concent har stämt fem personer, däribland Runar Söderholm, på totalt 120 miljoner på grund av påstådda oegentligheter i bolaget.

Annons

Ingvar Rehbinder, tidigare styrelseledamot och vd i Reinhold, har fattat ordförandeklubban i Waxy.

Gått vidare till Waxy har också Ulf Engström gjort. Som redan nämnts dolde han sig tidigare bakom skandalbolaget 24 MAS via Stockhouse, registrerat på Brittiska Jungfruöarna. Men han var även i allra högsta grad verksam i noterade Reinhold Europe. Det framgår av mejlkorrespondens som Realtid tagit del av. Och nu har han alltså blivit största aktieägare i Waxy via en rad kvittningsemissioner, det framgår av Realtids granskning.

Vi hittar hans namn på ett enda ställe – en signatur på ett kvittningsavtal daterat december 2019 som säger att en skuld på 16 miljoner konverteras till 15 miljoner aktier. Den här gången agerar Ulf Engström via Pagan Marketing Ltd.

Till Realtid säger Ulf Engström att de skulder som Waxy haft till hans bolag Pagan har uppstått i samband med kapitalanskaffningar. Han påstår att han betalat provisioner på totalt 49 miljoner kronor till aktieförmedlare – ur egen ficka. Fordringarna som då ska ha uppstått har kvittats till aktier i en rad mycket märkliga nyemissioner.

Utöver kvittningen i slutet på 2019 fick Ulf Engström 10 miljoner aktier vid en emission i oktober 2020 i samband med en kvittning till kursen 1 krona. Samtidigt uppgick teckningskursen för investerare som betalade med pengar till 1,23 kronor per aktie. I och med den nyemissionen värderades bolaget hösten 2020 till cirka 240 miljoner.

I februari 2021 genomfördes ytterligare en nyemission av närmare 38 miljoner aktier. Vid detta tillfälle ser Ulf Engström inte ut att delta. Däremot fick Eder Förvaltning – en aktör som marknadsfört Waxy-aktier – kvitta en fordran på 75 000 kronor till aktier till kursen 1 krona. Här värderades bolaget till cirka 250 miljoner kronor.

Jätteemissionen – till kursen 10 öre

Bara ett par veckor senare, i början på mars, genomförs en jätteemission – åtminstone sett till antalet nyemitterade aktier.

Antalet nytryckta aktier uppgår denna gång till 243 miljoner, vilket innebär en fördubbling av det totala antalet aktier som nu landar på närmare 500 miljoner. Men trots att antalet aktier alltså fördubblas får bolaget bara in 5,5 miljoner kronor som betalas in till bolagets emissionskonto på Danske Bank. Det beror på att större delen av emissionen görs mot kvittningar och på det faktum att kursen nu skruvats ner till 10 öre per aktie. Plötsligt värderas Waxy till bara 50 miljoner. I ett slag har alltså ett värde på 200 miljoner kronor utraderats.

Det visar sig att det är Ulf Engströms utländska bolag som fått merparten av de nya aktierna. Pagan Marketing tilldelas 88 miljoner aktier genom att kvitta en fordran på 12,4 miljoner kronor. Samtidigt går ytterligare 60 miljoner aktier genom kvittning till bolaget Gafford Ltd, även det ett bolag under Engströms kontroll. Det bekräftas av Waxys ordförande Ingvar Rehbinder i ett mejl till Realtid.

”Gafford Ltd är ett av Ulf Engströms bolag”, skriver han.

Av hela emissionen går alltså över 60 procent av de nyemitterade aktierna till Ulf Engströms bolag. För de aktieägare som inte deltog, och som tidigare tecknat sig för betydligt högre belopp, blir utspädningen stor.

Ändå anser Waxys ordförande Ingvar Rehbinder att alla ägare behandlats lika. Han hävdar att samtliga aktieägare erbjöds att teckna sig i 10-öresemissionen motsvarande sin ägarandel.

Ulf Engströms bolag har alltså fyllt på aktieportföljen rejält i och med den senaste nyemissionen, detta utan att tillföra nya pengar.

Trots hans stora ägande via bolag, och trots att Engström själv säger att han är den i bolaget som arbetar med att ta in nytt kapital, så har hans namn aldrig figurerat i ett bokslut eller ett memorandum. Ingvar Rehbinder har tidigare inte velat bekräfta Engström-bolagens delägande, som av allt att döma går genom SIX SIS AG, men när Realtid ställer frågor om emissionerna väljer han att berätta mer.

Enligt Rehbinder kontrollerade Engström närmare 50 procent av aktierna redan före den senaste nyemissionen. Om det stämmer kontrollerar Engströms bolag idag mer än 50 procent av biltvättskedjan.

”Engström företrädde via olika bolag 120 miljoner aktier av totalt 250 miljoner aktier, och han tog sitt ansvar och det var de aktierna han tecknade sig för. Dessutom hade han gett en garanti för hela företrädesemissionen, det vill säga om inte alla tecknade sig så förpliktade sig Engström att teckna alla ej tecknade aktier.”

Ingvar Rehbinder menar att Ulf Engström tog sitt ansvar genom att garantera hela 10-öresemissionen.

Varför tog Engström inget ansvar i emissionen som genomfördes bara ett par veckor tidigare – då kvittningskursen låg på 1 krona? Då deltog han inte alls?
”Den rundan var fulltecknad av andra investerare, och inget behov för någon garant.” 
 

ANNELIE ÖSTLUND
PER AGERMAN

Annons