Finans

Mangolds vinst minskar

Fondkommissionären Mangolds resultat sjönk med 18 procent och hamnade på 9,7 miljoner kronor, enligt halvårsrapporten som bolaget presenterar idag onsdag. Men vd:n Per-Anders Tammerlöv pekar på en resultatförbättring under andra kvartalet, och ser ljust på inledningen av kommande kvartal.

Uppdaterad 2018-07-19
Publicerad 2018-07-18

Resultat före skatt sjönk med 18 procent trots att antalet depåer ökat med 23 procent. Idag har firman cirka 9 000 depåer (7 300). En snabb summering visar att intäkterna minskat och kostnaderna ökat.

Under det andra kvartalet i år ökade däremot vinsten för fondkommissionären. Rörelsens intäkter uppgick till 44,2 miljoner kronor, jämfört med 44,8 miljoner kronor under andra kvartalet i fjol. Resultat före skatt steg samtidigt till 8,9 miljoner kronor, jämfört med 7,5 miljoner kronor under fjolårets andra kvartal.

– Kvartalet inleddes någon avvaktande men har successivt förbättrats och transaktionsviljan har varit hög inom båda segmenten, även om transaktioner ibland dragit ut på tiden. Tillströmningen av kunder har varit fortsatt hög inom samtliga delar. Vid utgången hade vi totalt cirka 9 000 (7 300) depåer. Det första halvårets fina avslutning, och goda aktivitet, indikerar goda möjligheter till en bra inledning av kommande kvartal, säger Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv i en kommenter till halvårsresultatet.

Värt att notera är också att Mangold den 5 juli fick tillstånd av Finansinspektionen som förvaltare av fondandelar. Mangold har efter perioden förvärvat 12 Certified Advisor avtal från Remium.

Resultatsiffror

  • Rörelsens intäkter 74,5 (76,9) miljoner kronor -3 procent
  • Rörelsens kostnader  67,1 (65,0) miljoner kronor +3 procent
  • Resultat före skatt 9,7 (11,9) miljoner kronor -18 procent
  • Resultat per aktie 19,60 (19,84) kronor

Rörelse intäkternas fördelning mellan affärsområdena

  • Corporate Finance står för 55 (55) procent,
  • Emissionstjänster 9 (6) procent,
  • Market Making 8 (10) procent,
  • Kapitalrådgivning 11 (10) procent,
  • Distribution 5 (7) procent
  • Värdepappershandel 12 (12) procent.

Platsannonser