Annons

Annons

Mangold_Tammerlov.jpg

Per-Anders Tammerlöv, vd för Mangold Fondkommission.

Mangolds vd: Vi ska ha betalanalys

Mangold fondkommission kan nu vara med och konkurrera om analyskunderna. "Vi har ju delvis tappat kunder på grund av att vi inte haft analystillstånd”, säger vd Per-Anders Tammerlöv som nu tror på en kundtillströmning.

Mangold Fondkommission har tagit emot beslut från Finansinspektionen om tillstånd att utföra valutatjänster samt tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser.

– Jag är jättenöjd och glad att vi till slut fick detta. Vi siktar på att vi ska ha en betalanalys primärt till de små och medelstora bolagen som inte har en analys, säger Per-Anders Tammerlöv.

Mangold Fondkommission ansökte om tillstånd att utföra valutatjänster samt tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser redan i början av 2016.

Annons

Annons

– Mot bakgrund av den tid det har tagit så har vi lite planeringsarbete framför oss innan vi kan komma loss. Vi behöver formera resurserna internt, säger Per-Anders Tammerlöv som samtidigt säger att de nya tillstånden kommer att kräva en del rekryteringar men att kompetensen även finns in-house redan.

Per-Anders Tammerlöv är övertygad om att kundtillströmningen till Mangold kommer att öka. Betalanalysen har nämligen redan funnits hos Mangolds konkurrenter.

– Det är jag helt säker på. Vi har ju delvis tappat kunder på grund av att vi inte haft analystillstånd eftersom det finns en del konkurrenter som gör ett bra jobb som har möjlighet att ta kunderna.

Mangold Fondkommission lämnade även in en ansökan om en bankoktroy i samband med ansökan om valutaväxling och tillståndet om att sprida investeringsanalyser.

– Den är fortfarande aktuell. Vi hade under andra halvåret förra året dialog med Finansinspektionen i ärendet. Det tar tid och det är utom våran kontroll. Detta är inte en kritik. FI gör sitt jobb och det är nog bra att det tar tid för att de ska få allmänhetens förtroende för finansmarknaden. Det ska bli rätt. Jag har varit här länge, om det tar ett halvår, eller ett år till gör inte mig så mycket. Det viktigaste är att det blir rätt.

Per-Anders Tammerlöv, som varit på Mangold Fondkommission under 15 år, uppger att bolaget har kompletterat sina tillstånd löpande.

– I dag är regelverket mycket mer komplext än vad det var för tio år sedan och jag har respekt för att det tar längre tid även hos inspektionen.

Han berättar att Mangold fick komplettera en del till FI när det exempelvis handlade om analystillståndet då nya regelverk kom under handlägginngstiden. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons