Annons

Annons

Mangolds ordförande blir storägare i Auriant Mining

Per Åhlgren, ordförande i Mangold, blir ny storägare i Auriant Mining.

First North-bolaget Auriant Mining genomförde under perioden 23 augusti till den 8 september en nyemission i bolaget med förhoppning att ta in 178 miljoner kronor. Priset per aktie låg, enligt prospektet, på 2,50 kronor. Vid emissionen fick Auriant Mining en ny storägare som nu ökat sitt innehav ytterligare.

Inför emissionen ägde Preston Haskells bolag Bertil Holding 52,32 procent av aktier och röster i bolaget, Avanza Pension ägde 3,88 procent och UBS 2,45 procent av aktierna och rösterna.

Enligt ett pressmeddelande som skickades ut den 13 september blev företrädesemissionen tecknad till 80 procent, vilket innebar 142,4 miljoner kronor. 41,15 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 18,64 procent tecknades utan stöd av företrädesrätt och slutligen så tecknades 20,21 procent av garanter.

Annons

Annons

Rådgivare vid emissionen var Mangold Fondkommission som finansiell rådgivare och Advokatfirman Westermark Anjou i frågor relaterade till svensk lag samt CIS London & Partners som agerade legal rådgivare i frågor relaterade till rysk lag.

Ett par dagar efter nyheten om teckningen i nyemissionen meddelade Auriant Mining att Per Åhlgren, bland annat ordförande i Mangold, genom bolaget GoMobile nu AB tecknat aktier i nyemissionen. Totalt rörde det sig om 6.331.897 aktier motsvarande 8,47 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

I dag meddelar Auriant Mining att Per Åhlgren, ordförande och största ägaren i Mangold (med 28,44 procent av aktierna) ökar sitt ägande i Auriant Mining och äger nu 7.919.762 aktierna, motsvarande 10,59 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Enligt bolagets prospekt inför emissionen finns det tillgångar till ett värde om 68 miljoner dollar i bolaget. Under fjolåret redovisade bolaget ett nettoresultat om cirka 6,5 miljoner dollar, vilket kan jämföras med året innan då bolaget gick med en förlust om 21,5 miljoner dollar.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons