Annons

Annons

Mangold_Tammerlov.jpg

Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv gör genom affären fondkommissionärsfirman till största ägare i Resscapital.

Mangold lägger bud på 25 procent av Resscapital

Mangold lägger bud på 25 procent av aktierna i Resscapital, en förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den totala summan för affären uppgår till 9,3 miljoner kronor.

Den total köpeskillingen för affären på cirka 9,3 miljoner kronor fördelas mellan en kontant betalning på cirka 7 miljoner kronor samt nyemitterade Mangoldaktier motsvarande cirka 2,3 miljoner kronor till en teckningskurs om 807,32 kronor.

“Mangold har tidigare erfarenhet av delägda företag såsom Skandinaviska Kreditfonden AB och är nu intresserade av att applicera samma modell med Resscapital. Genom förvärvet blir Mangold största ägare och kan därmed som i tidigare affärer skapa ett lönsamt samarbete med Resscapital vilket förväntas gagna båda parter”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Resscapitals styrelse ställer sig positiva till budet och ser att affären kommer att påverka bolagets verksamhet positivt.

Annons

Annons

Resscapital AB är en förvaltare av alternativa investeringsfonder som erbjuder så kallad "alternative fixed income". Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har sett en stark omsättningstillväxt under de senaste fem åren.

Räkenskapsåret 2016/2017 uppgick Resscapitals omsättning till cirka 14 miljoner kronor, en ökning med 151 procent jämfört med föregående räkenskapsår.

Resscapital har dessutom vuxit under lönsamhet, med ett resultat på cirka 5 miljoner kronor, vilket motsvarar en vinstmarginal på cirka 37 procent. Orsaken till tillväxten är ett ökat förvaltat kapital och god avkastning i Resscapitals fonder. Den 1 mars uppgick förvaltat kapital till cirka 90 miljoner dollar, jämfört med 73 miljoner dollar i juni 2016.

Mangold Fondkommissions styrelseordförande Per Åhlgren är också styrelseledamot och aktieägare i Resscapital, vilket innebär att reglerna i aktiebolagslagen om vissa riktade emissioner blir tillämpliga.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons