Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv.
Rättstvist

Mangold: kravet saknar grund

Mangold Fondkommission svarar på stämningen och skadeståndskravet som lämnades in till domstol i måndags.

Uppdaterad 2019-08-30
Publicerad 2019-08-30

I måndags kom ett bud till Patent- och Marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt. Det var 23 aktörer som gått samman och kräver Mangold Fondkommission på skadestånd på grund av vilseledande marknadsföringsmaterial i samband med en bryggfinansiering om 26 miljoner kronor, vilket Realtid var först att skriva om.

Realtid har under veckan försökt att få en kommentar från Mangold Fondkommission som nu valt att svara på stämningen genom ett pressmeddelande. Där skriver man att Mangold "mottagit en stämningsansökan från ett antal långivare med krav att det ska fastställas att Mangold är ersättningsskyldigt med anledning av en bryggfinansiering som Mangold arrangerade under år 2017. Stämningen är i linje med det krav som Mangold offentliggjorde genom pressmeddelande den 9 maj 2019. Mangold är fortfarande av uppfattningen att kravet saknar grund och avser att bemöta det i sitt svaromål".

I grupptalan finns bland annat Mats Gabrielssons investmentbolag Trention, ett pastorat samt 13 privatpersoner i åldrarna mellan 38 år upp till 95 år.

Det var i slutet av 2017 och början av år 2018 som Mangold marknadsförde ett erbjudande om att investera i en bryggfinansiering till fastighetsbolaget Albert Hansson Finans och Fastighet. 

Syftet med bryggfinansieringen var bostadsrätter som fastighetsbolaget skulle upprätta i Båstad. Dessa ställdes även som säkerheter. Skulle bostadsbolaget gå i konkurs skulle investerarna få bostadsrätterna.

Investerarna erbjöds en ränta om 15 procent per år med återbetalning den 15 oktober.

När bostadsbolaget gick i konkurs kom det dock fram att det fanns en pantsättning på de befintliga pantbreven i bostadsrättsföreningen i Båstad om 10 miljoner kronor med ett inomläge cirka 20 miljoner kronor till crowfundingbolaget Tessin.

Platsannonser