Finans

Mangold höjer utdelning

Intäkterna för fondkommissionären Mangold fjärde kvartalet landade på 41,1 miljoner kronor (40,2.)

Uppdaterad 2020-01-29
Publicerad 2020-01-29

Resultat före skatt kom in på 3,3 miljoner (5,5) för det fjärde kvartalet 2019. Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

För helåret steg intäkterna med 17,4 miljoner kronor eller motsvarande 13 procent. Resultatet före skatt för 2019 steg med 1,7 miljoner kronor eller motsvarande 13 procent.

Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,5 (0,7) miljarder kronor per den 31 december

– Vi kan summera 2019 som det år i Mangolds historia med de högsta intäkterna. Vi har också ett ökat resultat jämfört med fjolåret och årets fjärde kvartal är också starkt i jämförelse med historiska intäktsnivåer", skriver vd Per-Anders Tammerlöv i rapporten.

Utdelningen förslås höjas till 7,30 kronor (4,60).

Platsannonser