Företaget fungerade väl redan innan börsintroduktionen, men nu är verksamheten ännu mer trimmad, berättar Flemming Breinholt, vd på Karnov Group.
Företaget fungerade väl redan innan börsintroduktionen, men nu är verksamheten ännu mer trimmad, berättar Flemming Breinholt, vd på Karnov Group. Foto: Lars Danielsson.
Börs

“Man måste skärpa sig”

Börsintroduktionen och integrationen av Norstedts Juridik har slukat mycket av Karnovs resurser. “Jag tycker att det är roligt med intresset för vårt företag och att vi fått så många nya aktieägare. Men det är också ett ansvar att leverera” säger Flemming Breinholt, vd på Karnov Group, till Realtid.

Uppdaterad 2019-05-09
Publicerad 2019-05-08

Karnov väckte mycket uppmärksamhet när de den 11 april noterades på Nasdaqbörsen i Stockholm. Idag publicerades deras första delårsrapport och den visar en fortsatt tillväxt med förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Introduktionskursen var 43 kronor och den handlas idag måttligt över det, runt 43,20 kronor. Börsvärdet uppgår till 4,2 miljarder kronor.

Enligt delårsrapporten ökade nettoomsättningen under det första kvartalet i år med 6 procent till 205 miljoner kronor, jämfört med 194 miljoner kronor i fjol. Även rörelseresultatet (EBIT) ökade till 37 miljoner kronor, jämfört med 12 miljoner förra året. Också det operativa kassaflödet ökade med 10 procent, till 130 miljoner kronor, jämfört med 118 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

– Första kvartalet brukar vara bra och det var det i år också. Jag är särskilt nöjd med att vi lyckats nå en bra försäljningsökning och nöjda kunder samtidigt som vi har arbetat intensivt med både börsintroduktionen och integrationen av Norstedts Juridik, säger Flemming Breinholt.

Karnov Groups tjänster använder de flesta jurister dagligen i sitt arbete. Företaget tillhandahåller nämligen information, data, expertis och utbildning inom juridik, skatt och ekonomi. Sedan januari 2018 ingår Norstedts Juridik i koncernen som bland annat tillhandahåller en av Sveriges största juridiska informationstjänster Zeteo och utgivningen av själva lagboken, Sveriges Rikes Lag.

Visionen för hela koncernen är att ge yrkesverksamma jurister och tjänstemän tillgång till exakt den information de behöver, när de behöver den. Karnov Group grundades i sin nuvarande form 1979 och  har verksamhet i både Danmark och Sverige. Historiken går tillbaka ända till 1924.

Den största skillnaden mot att vara onoterade är att företaget nu har en annan och mycket starkare kapitalstruktur, menar Flemming Breinholt. Dessutom har företaget blivit lite mera känt.

– Jag tycker att det är roligt med intresset för vårt företag och att vi fått så många nya aktieägare. Men det är också ett ansvar att leverera.

– En stor sak med att vara på börsen är hur man kommunicerar, både internt och externt. Externa intressenter gör att man måste skärpa till sig.

När det gäller affärsverksamheten är det däremot “business as usual”.

– Där fortsätter vi att arbeta som vanligt med nya produkter och se till att våra kunder är nöjda.

Planerna på en börsintroduktion hade växt fram hos företagsledningen under flera år. Men det var under ett år, fram till oktober förra året, som det hårda grundjobbet klarades av, berättar Flemming Breinholt.

Då jobbade man intensivt i ett år med att genomlysa företaget och göra det redo att bli ett börsföretag – en due diligence. Därefter låg fokus mer på själva börsintroduktionen, till exempel arbetet med att ta fram ett prospekt och på teckningsprocessen.

Mycket arbete kunde skötas av egen personal, men extern expertis var med hela vägen. Bland exempel på områden som fick extra mycket uppmärksamhet märks regelefterlevnad (compliance), IT och säkerhet. Under arbetet gick man till exempel igenom tusentals dokument som beskriver företaget.

Under den första fasen av förberedelserna stod främst PWC och Implement Consulting Group för de externa insatserna, därefter tog experter från Carnegie och Nordea vid.

– Vi valde både banker och enskilda personer. Vi träffade och utvärderade representanter för flera banker. Det var viktigt att våra samarbetspartner hade förståelse för vår verksamhet och erfarenhet av liknande projekt, men även personkemin var viktig, säger Flemming Breinholt.

En intressant aspekt av Karnov Groups börsintroduktion är att den skedde relativt kort tid efter förvärvet av Norstedts Juridik. Som Flemming Breinholt uttrycker det gjorde förvärvet processen ”extra jobbig”. Utan förvärvet är det inte omöjligt att börsintroduktionen hade skett tidigare.

Vilka satsningar kommer ni att göra nu under året?

– Vi kommer att fortsätta att satsa på ett utökat och ett  bättre innehåll i våra kunderbjudanden och på integrationen av Norstedts Juridik. Den går som planerad.

Märker ni av den svagare svenska kronan på något sätt?

– Ja, den höjde försäljningen med knappt 3 procent. Påverkan på nettovinsten är dock marginell.

Hur ser framtiden ut för Karnov?

– Den ser ljus ut! Det första kvartalet var det första steget att nå våra finansiella mål inom 3-5 år, avslutar Flemming Breinholt.

Här är Karnovs mål

Karnov Group har som målsättning att nå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt om 3–5 procent på medellång sikt som ska kompletteras  med selektiva förvärv. Målet är också att ha en nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA på högst 3,0. Nivån kan tillfälligt överskridas, exempelvis till följd av förvärv. Därutöver är målet att dela ut 30–50 procent  av den PPA-justerade nettovinsten, med hänsyn tagen till investeringsmöjligheter och finansiell ställning.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in