Carina Lundberg Markow Foto: Folksam
Bank

”Man har gjort det man faktiskt skulle göra”

De som var kritiska mot FRA:s Swedbank-rapport har haft orimliga förväntningar. Det menar Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam, som säger att rapporten svarar på det som den skulle besvara.

Uppdaterad 2019-03-25
Publicerad 2019-03-25

– Att det förekommer och att det har förekommit penningtvätt via banksystemen är ingen nyhet. Det har varit ganska uppenbart under flera år och det har varit en sak som vi har känt oss oroliga över – inte bara när det gäller Swedbank utan alla våra europeiska bankinnehav. Det är djupt beklämmande att kriminella kunnat utnyttja systemet, säger Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam.

I fredags offentliggjorde Swedbank Forensic Risk Alliances, FRA:s, statusrapport om de 50 kunder som förekommer i SVTs Uppdrag gransknings avslöjande om penningtvätt där 40 miljarder svenska kronor ska ha slussats inom Swedbanks kontor i Baltikum mellan åren 2007 och 2015. Rapporten fick snabbt kritik från flera håll bland annat ägarna Alecta, AMF men även från finansmarknadsministern Per Bolund och Aktiespararnas Joacim Olsson. Swedbanks största ägare Sparbanksgruppen och Folksam är dock nöjda med rapporten. 

– Det vi är nöjda med är att denna rapport bekräftar att banken har upptäckt misstänkta kunder och transaktioner och anmält dessa till myndigheter och att man har avslutat dessa kundrelationer där det varit misstänkta transaktioner inblandade, säger Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam.

Hon menar att det är just detta som uppdraget gick ut på och att kritiken från bland annat de övriga ägarna kan bero på att man haft andra förväntningar på rapporten.

– Jag hörde vad Aktiespararnas vd sade. Att det hade varit så mycket rykten och de hade då förväntat sig att rapporten skulle bringa klarhet i ryktena. Det är ju en helt annan historia. Det är inte något vi förväntade alls. Detta problem är mycket bredare än dessa 50 kunder och bredare än Swedbank och svenska banker. Det handlar om hela det europeiska banksystemet som under en rad år har blivit manipulerat där kriminella personer funnits både i bankerna och utanför. 

– Det är vansinnigt mycket större. Det trodde inte vi att man skulle klara av på tre veckor. Det faller ju inom sin orimlighet. Läser man direktiven, vad denna utredning skulle omfatta så kan jag inte tolka det på ett annat sätt än att man faktiskt har gjort det som man skulle göra. Det är lkonstigt att säga att detta verkligen gör att man känner sig osäker på förtroendet. 

Hon poängterar att Folksam inte ”har någon gräddfil in i banken” där man kan ta del av eller beställa sekretessbelagt material, vilket i så fall skulle vara ett brott mot lagstiftningen.

Carina Lundberg Markow väntar nu på den sista och viktigaste pusselbiten, som hon kallar den, FI:s  och de baltiska myndigheternas gemensamma granskning där man ska gå igenom om processerna och kontrollsystemen i banken varit tillräckliga, om man har anmält misstänkta transaktioner i tid och om kundavslutningarna har genomförts i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Känns som att det är denna information som alla väntar på? Där förväntningarna låg på rapporten?
– Samtidigt förstår jag inte varför man har dessa förväntningar. Vi är inte ett jättestort team som jobbat med denna fråga men vi har kommit till samma slutsats. Jag förstår inte hur man kan komma till en annan slutsats än att den rapport som föreligger svarar på det som den skulle svara på. 

Hon uppger att man haft för högt ställda förväntningar om man trott att rapporten skulle belysa ”rykten” och bevisa dessa.

Hur tycker du att Swedbank har hanterat denna kris?
– Det finns brister i tydligheten. Vi är ett litet team som arbetat med dessa frågor och vi har haft svårt vid flera tillfällen, när de gjort uttalanden, att riktigt förstå vad det är man säger. 

Hon refererar även till analytikerkonferenser per telefon där hon fått bekräftat att det råder en samstämmighet bland de nordiska bankanalytikerna att det varit svårt att ta in Swedbanks information.

– Jag är ganska kritisk till hur banken har kommunicerat. 

Det är ju inte bara ägarna som ska förstå, utan även kunderna?
– Absolut. Jag företräder i detta fall Folksams kunder. Uppdragsgivare är också arga och kräver svar.

Ur detta perspektiv kanske man skulle vara ännu mer tydlig med vad man faktiskt kom fram till i rapporten?
– Jag tycker att man är tydlig. Man säger att man har upptäckt saker, att man har rapporterat till myndigheter. Man redogör processerna och hur man har arbetat med att ta bort icke-önskvärda kunder. Lagen heter ju att man ska motverka penningtvätt och förhindra terroristfinansiering. 

Platsannonser