Finans

"Man har försökt att bygga bolaget för snabbt "

Finansmannen Mats Gabrielsson är en de fyra som åtagit sig att teckna i Oscar Properties nyemission. Han ser bra substans i bolaget och berättar att han inte hade några krav på Oscar Engelbert inför tecknandet, men ser att beslutet om slopad lön och bonus är "en renlighetssak".

Uppdaterad 2019-11-07
Publicerad 2019-11-07

Sent på onsdagskvällen aviserade bostadsutvecklaren Oscar Properties att 36 procent av den tidigare aviserade företrädesemissionen har tecknats. Totalt 90 miljoner kronor av 249 miljoner kronor har därmed tecknats.

Förutom Oscar Engelbert som själv går in med 25 miljoner kronor har Mats Gabrielsson, Erik Paulssons Backahill och Knut Pousettes Kvalitena gått in med 65 miljoner kronor.

Mats Gabrielsson berättar för Realtid att han går in med 5 miljoner kronor i emissionen.

Vad ser du för potential i bolaget?
– De har varit duktiga utvecklare hela tiden. De drabbades liksom alla de andra utvecklingsbolagen när marknaden sjönk. Som jag ser det är det en bra substans i det hela.

Oscar Properties bildades 2004 och har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Men uppmärksamheten har inte bara riktats mot projekten i sig utan även mot svårigheterna med att få att dessa lägenheter i premiumsegmentet sålda.

Vad är det som har gått fel i bolaget, vad hade man kunnat gjort bättre?
– Som utvecklare tar man väldigt stora risker emellanåt och när det går bra har man tagit för stora risker. Oscar Properties är ju i ett segment där man är unikt. Om man jämför med de stora utvecklarna, som Skanska och JM, så är dessa inte är sårbara för tillfälliga marknadssvackor.

– Man har försökt att bygga detta bolag för snabbt och nu har man backat och sålt av sin byggverksamhet och koncentrerar sig nu på det som man verkligen är duktiga på.

Som en del i kostnadssparprogrammet meddelade Oscar properties i början av 2019 att bolaget avser att avveckla byggentreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro. Avvecklingen av Allegro beräknades minska Oscar Properties kostnader med cirka 38 miljoner kronor på årsbasis.

För drygt ett år sedan sålde Oscar Engelbert av 384 070 preferensaktier för drygt 69,9 miljoner kronor. Han meddelade då att istället för kontantutdelning delar bolaget ut preferensaktier till aktieägarna. Samtidigt har han meddelat att han inte har för avsikt att minska sitt innehav av stamaktier i Oscar properties och att han därmed kvarstår som långsiktig ägare. Nu går han alltså in med ytterligare 25 miljoner kronor i bolaget.

– Det är viktigt att Oscar Engelbert är kvar. Om det är en bra grundare så är det viktigt och jag upplever Oscar som en bra person i detta. 

Hur länge har du haft ögonen på Oscar Properties?
– Jag har följt det i olika sammanhang i många år.

Vid sidan av avvecklingen av den interna byggentreprenadverksamheten och det förlängda obligationslånet meddelar bolaget att Oscar Engelbert har ”åtagit sig att arbeta utan lön eller rörlig ersättning under hela 2020”. 

Var det ett krav från er som nu går in i företrädesemissionen?
– Från mig var det absolut inget krav, men det är en renlighetssak. Om man inte har lyckats så bra så blir det ingen bonus. Jag tror han bestämde detta själv och det tycker jag är bra. Det kan man säga är en bonus till tecknarna.

Hade du några andra krav för att gå in?
– Egentligen inte. Min analys är att detta är en bra investering.

Under torsdagsmorgonen föll Oscar Properties aktie med 35 procent när börsen öppnade klockan 09.00. Aktien handelsstoppades och när handel återupptogs efter cirka 20 minuter dämpades fallet i aktien till 15 procent. I skrivande stund, omkring 11:00, har aktien återhämtat sig något till ned cirka 13 procent.

Mats Gabrielsson menar dock att raset var väntat.

– Alla bolag som gör nyemissioner rasar i aktien. Det spelar ingen roll vilket bolag det är. Det är bara att titta igenom hela börslistan, vid en emission rasar det. Det är inte så märkvärdigt.

Hur ser framtiden ut?
– Jag måste ju tro på det eftersom jag går in. Marknaden kommer att återhämta sig. Vi har ett boendeunderskott i Stockholm.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in