Björn Wendleby, grundare av Denovo Advokatbyrå.
Juridik

Magnusson-advokater startar nischbyrå inom finansrätt

Advokat Björn Wendleby, tidigare medarbetare på Magnusson Advokatbyrå, har grundat advokatbyrån "Denovo Advokatbyrå" som kommer att vara inriktad på finansrätt. I nuläget har byrån två medarbetare från Magnusson Advokatbyrå och fler kommer det att bli.

Uppdaterad 2016-10-05
Publicerad 2016-10-05

Den 1 september slogs dörrarna upp till en ny advokatbyrå i Stockholm. Byrån hade från början namnet "Wendleby Advokatbyrå" efter grundaren, advokat Björn Wendleby, men har nu ändrat namnet till "Denovo Advokatbyrå" som betyder "nystart" eller "på nytt".

Denovo är en specialistbyrå som är inriktad på börs- och värdepappersrätt, bank- och finansrätt samt fondverksamhet och aktiemarknadsrätt. Klienterna är främst företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet, såsom banker, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, värdepappersbolag, försäkringsförmedlare och andra finansiella institut i Sverige och i utlandet samt aktiemarknadsbolag.

– Idag har vi de flesta aktörerna inom vårt segment som våra klienter; både små och stora aktörer. Klientbasen har byggts upp under min tid på Magnusson Advokatbyrå, men även när jag drev egen advokatbyrå, säger Björn Wendleby.

Björn Wendleby kommer närmast från Magnusson Advokatbyrå i Stockholm, där han arbetade som advokat och delägare i sex och ett halvt år. Även Carl-Fredrik Hedengren, tidigare advokat på Magnusson Advokatbyrå och Anders Malm, som närmast kommer från rollen som delägare på Oreum Advokatbyrå, arbetar idag på byrån.

Den 1 december ansluter ytterligare åtta jurister – ­­samtliga kommer från Magnusson Advokatbyrå. Advokaterna Amin Bell, Anna Cumzelius och Gustav Sälgström ansluter som delägare. Vidare börjar även advokaten Wictor Furman, biträdande juristerna Eleonora Pavliouk, Peter Lange och Emelie Persson samt assistenten Ann-Sofie Westermark.

Enligt Björn Wendleby har alla medarbetare i bank- och finansgruppen på Magnusson Advokatbyrås Stockholmskontor erbjudits anställning hos Denovo Advokatbyrå. Men det föreligger ingen konflikt mellan Denovo Advokatbyrå och Magnusson Advokatbyrå.

– Många på byrån har kontaktat mig och framfört att de tycker att det är väldigt tråkigt att vi slutar och startar en ny byrå.
 
Tanken är att Denovo Advokatbyrå och Magnusson Advokatbyrå ska samarbeta.

– Vi vill gärna samarbeta med våra gamla kollegor, det finns jättemånga bra jurister där. Vi är överens med Magnusson om att fortsätta arbeta tillsammans i olika projekt när behov föreligger, vilket vi är glada över, säger Björn Wendleby.

Denovo Advokatbyrå kommer i december att flytta in till nya lokaler vid Norrmalmstorg, närmare bestämt Hamngatan 15. Därmed kommer byrån att sitta i samma trappuppgång som Magnusson Advokatbyrå.

Redan under byråns första tre verksamhetsveckor har byrån erhållit uppdrag från ett drygt 30-tal olika klienter.

– Många aktörer uppskattar en byrå som har en tydlig specialisering. Många gånger kan jävsproblematiken hindra klienter från att vända sig till en större advokatbyrå. De kommer då att kunna vända sig till oss, fortsätter han.

Björn Wendleby påpekar att finansiell reglering är ett tillväxtområde för advokatbyråer, eftersom regleringen för de finansiella aktörerna är omfattande.

Vilka är era främsta konkurrenter?

– Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är duktiga inom vårt segment. Men generellt är det inte advokatbyråer som är våra främsta konkurrenter. Idag kommer den största konkurrensen från andra aktörer som till exempel stora revisionsbyråer.

Björn Wendleby förutspår dock ökad konkurrens från advokatbyråer i framtiden.

– Många advokatbyråer bygger idag upp avdelningar som är specialiserade på finansiell reglering och det är klart att de är på väg att bli våra konkurrenter.

På frågan hur Denovo Advokatbyrå ska möta det nalkande hotet svarar Björn Wendleby att de måste locka till sig de bästa juristerna inom sitt område för att kunna möta konkurrensen.

– Det är bara hårt arbete som gäller!

I framtiden kommer byrån att behålla sitt huvudfokus även om den växer. Fokus kommer alltjämt att vara finansiell reglering och aktiemarknadsfrågor. Målet är inte att växa inom andra områden utan att hela tiden erbjuda hög kompetens inom huvudområdet.

Finns det några trender i juristbranschen?

– Jag ser två pågående trender i branschen. Den ena är att de stora fullservicebyråerna fortsätter att växa organiskt. Den andra trenden är att specialistbyråerna ökar i omfattning. Det blir allt svårare att driva en medelstor advokatbyrå som vill erbjuda ett brett tjänsteutbud.

Samtidigt växer kravet på att advokatbyråer ska anpassa sig till den nya tekniken. För att hänga med är Björn Wendleby noga med att plocka in jurister som är kunniga inom teknikområdet och som har ett brett kontaktnät med aktörer inom ny teknik.

– Idag krävs att man har ett gediget kunnande i teknik för att kunna bistå klienter med deras juridiska problem. Digitaliseringen påverkar hela juristbranschen.

Vilket råd skulle du vilja ge andra som funderar på att starta eget?

– Våga! Annars ångrar du dig.

 

Björn Wendleby

Björn Wendleby är advokat och delägare.

Björn Wendleby kommer närmast från Magnusson Advokatbyrå, där han arbetade mellan åren 2010 och 2016. På Magnusson var Björn Wendleby delaktig i att bygga upp byråns bank- och finansgrupp och ansvarade dessutom för gruppen till dess att han lämnade byrån.
Åren 2004–2010, drev Björn Wendleby en egen affärsjuridisk advokatbyrå, också den inriktad på börs- och värdepappersrätt samt bank- och finansrätt.

Björn Wendleby har även haft uppdraget att som särskild utredare se över frågor som rör lagstiftningen om prospekt. Slutbetänkandet, ”Prospektansvar”, lämnades den 10 mars 2005. Därutöver är Björn Wendleby författare till ett flertal böcker inom börs- och finanslagstiftning. 

Carl-Fredrik Hedengren

Carl-Fredrik Hedengren är biträdande jurist.

Carl-Fredrik Hedengren kommer närmast från rollen som chefsjurist hos Cerberuskoncernen, där han även ansvarade för dotterbolagen i Malmö, Göteborg och Helsingborg. Arbetet innefattade både löpande ansvar för verksamhetens regulatoriska frågor, liksom koncernens kommersiella avtal samt styrningsfrågor i koncernen. Dessförinnan, mellan åren 2012 och 2015, arbetade Carl-Fredrik Hedengren som biträdande jurist och advokat på Magnusson Advokatbyrå med fokus på finansregulatoriska uppdrag (tillståndsfrågor och regelefterlevnad).

Realtid.se har tidigare skrivit om Carl-Fredrik Hedengren, bland annat om hans engagemang i flyktingkrisen, se http://www.realtid.se/helg/chefsjuristen-som-hjalper-till-i-flyktinglager

 

Anders Malm

Anders Malm är advokat och delägare.

Anders Malm kommer närmast från rollen som delägare på Oreum Advokatbyrå. Dessförinnan, mellan åren 2014-2016, arbetade Anders Malm på Ashurst Advokatbyrå som Senior Legal Consultant och mellan åren 2001 och 2007 var han biträdande jurist och delägare på Linklaters Advokatbyrå. Mest omtalad är Anders Malm kanske för uppdraget att granska HQ Banks tradingverksamhet 2010, vilket resulterade i slutsatsen att det kunde finnas en skadeståndsgrund mot bankens ledande befattningshavare och styrelse, se http://www.realtid.se/anders-malm-till-ashurst.

Därutöver är Anders Malm bland annat ledamot i SPIS Strukturerade Placering i Sveriges disciplinkommitté och sedan slutet av 1990-talet ingår Anders Malm i Svenska Friidrottsförbundets juridiska råd.
 

Platsannonser