Annons

Annons

Magnolias starkaste kvartal någonsin

Nettoomsättningen för fastighetsbolaget ökade med 762 miljoner kronor under året som gått. “Magnolia Bostad avslutar 2017 med sitt starkaste kvartal någonsin. Glädjande är även att vi under det fjärde kvartalet genomfört våra första affärer inom Hotell och Vårdboenden”, kommenterar vd:n Fredrik Lidjan bokslutet för 2017.

Nettoomsättningen för bostadsutvecklaren under 2017 uppgick till 1 772 miljoner kronor. Det kan jämföras med 1 010 miljoner kronor året dessförinnan, en ökning med 762 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade till 375 miljoner kronor, jämfört med 355 miljoner kronor under 2016.

Årets resultat efter skatt uppgick till 267 miljoner kronor, jämfört med 265 miljoner kronor året dessförinnan.

Annons

Annons

Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 5,16 kronor per aktie, jämfört med 5,87 kronor per aktie under 2016.

Det egna kapitalet uppgick till 1 171 miljoner kronor under 2016, jämfört med 998 miljoner kronor året dessförinnan.

Magnolia Bostad har under året avtalat om förvärv av cirka 7 501 bedömda byggrätter, vilket kan jämföras med 9 190 året dessförinnan. Antalet sålda boenden under året uppgick till 2 227, jämfört med 2 124 under 2016.

I december genomfördes bolagets första affärer inom både hotell- och vårdboendeområdena.

“I projekt som avser hyresrätter, hotell och vårdboenden ser vi ett fortsatt stort intresse och en stark marknad. Höstens oro för svenska bostadsutvecklare har trots detta i viss mån påverkat Magnolia Bostad – vi noterade under perioden en minskning av intresset för våra bostadsrättsprojekt och en dämpning på finansmarknaden. Vi ser dock en något ökad efterfrågan på bostadsrätter och en ljusning på finansmarknaderna under inledningen av 2018”, skriver Fredrik Lidjan i sin vd-kommentar till bokslutet och fortsätter:

“Jag ser positivt på framtiden, vi har under det gångna året sett en gynnsam utveckling av vår projektportfölj som vi tror kommer att resultera i en högre lönsamhet per projekt och större riskspridning i verksamheten.”

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons