Fastigheter

Magnolia i miljardaffär med Selinbolag

Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av cirka 900 bostäder till Trenum. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till 1,7 miljarder kronor.

Publicerad 2020-04-03

Fastighetsbolaget Balder, med vd Erik Selin, och Tredje AP-fonden äger 50 procent vardera av Trenum.

Trenum är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder. Fokus ligger på Sveriges tre storstadsregioner och tillväxtorter med positiv befolkningsutveckling.

Försäljningen är villkorad av lagakraftvunnen detaljplan, vilken förväntas erhållas juni 2020, vinstavräkning kommer att ske när detaljplanen vinner lagakraft. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalentreprenadavtal är tecknat med Consto och byggnation beräknas starta under hösten 2020. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning vilket beräknas påbörjas från januari 2023.

Wigge & Partners och Wistrand Advokatbyrå har agerat legala rådgivare till Magnolia Bostad.

 

 

Platsannonser