Fastigheter

Magnolia bostad tar in 700 miljoner för expansion

Bostadsbolaget undersöker möjligheten att emittera nya företagsobligationer. Den nya obligationen kommer ha ett rambelopp på 700 miljoner kronor och ska bland annat finansiera bolagets fortsatta expansion och förvärv.

Publicerad 2018-09-17

Magnolia Bostad har mandaterat Nordea som arrangör för en potentiell fyraårig, SEK-denominerad, senior icke-säkerställd obligationsemission. Den nya obligationen kommer att ha ett rambelopp om cirka 700 miljoner kronor med en initial emissionsvolym om cirka 400 miljoner kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Emissionslikviden för en potentiell emission avses att användas till att finansiera Magnolia Bostads fortsatta expansion, refinansiering av del av befintlig skuld (inklusive obligationer) samt förvärv.

Bolaget kan i samband med den nya obligationsemissionen komma att utvärdera partiellt återköp av den utestående 500 miljoner kronor 2016/2020 obligationen.

Platsannonser